La Massana i Sant Julià tenen més de 28.000 euros pendents de cobrament per infraccions circulatòries

Els comuns de la Massana i Sant Julià de Lòria tenen pendents de cobrament 28.505 euros per infraccions circulatòries. Així es posa de relleu aquest dimecres al BOPA, on totes dues corporacions han publicat els corresponents edictes amb la relació dels infractors. El Comú de la Massana té acumulats 26.312 euros pendents de cobrament, i el de Sant Julià, 2.193.

El Comú de la Massana ha publicat una llista amb 283 infractors que haurien comès alguna infracció a les normes de circulació, i als quals no se’ls hi ha pogut notificar personalment. Les sancions sumen un total de 26.312 euros. A partir d’aquest dimecres, els sancionats disposen d’un període de deu dies per presentar les al·legacions corresponents i transcorregut aquest termini, els expedients seran tramesos a la Junta de Govern del Comú per a la seva resolució.

De la seva banda, el Comú de Sant Julià de Lòria ha publicat una llista amb 89 infractors, la majoria per estacionar sense posar tiquet. En total, la suma de tots els imports ascendeix a 2.193 euros. A partir d’aquest dijous, els infractors disposen de trenta dies per presentar les al·legacions que considerin pertinents, i transcorregut aquest termini els expedients seran tramesos a la Junta de Govern del Comú per a la seva resolució.

1 comentari

Comments are closed.

TOTES LES NOTÍCIES