La Massana congela taxes i impostos pel 2020

El Comú de la Massana ha aprovat avui l’Ordinació tributària i l’Ordinació de preus públic per a l’any 2020, a més del calendari fiscal. Seguint la línia dels darrers vuit anys, es manté la congelació de les taxes i tributs amb la filosofia de donar suport tant a l’economia familiar com al desenvolupament del sector empresarial.

“Aquesta política ha permès un augment dels ingressos però no a través de la recaptació sinó a través de l’augment de població i d’empreses”, ha assegurat el cònsol major, David Baró, que ha recordat que “hem passat d’un pressupost de 12 milions a un de 16 milions”.

D’altra banda, s’ha donat llum verda al crèdit extraordinari que ratifica l’avenç de fons per fer front a les despeses derivades de les obres d’enderroc de l’edifici annex del poliesportiu de l’Aldosa. L’import d’aquest crèdit, de 670 mil euros, es finançarà a través de Tresoreria i de la partida d’ingressos, per la qual cosa no generarà deute.

Recordem que el pavelló i l’annex es van construir pels Jocs dels Petits Estats del 1991. Passat l’esdeveniment, el Govern va cedir les instal·lacions de forma gratuïta al Comú de la Massana, que s’ha fet càrrec al llarg dels anys del seu manteniment i reparacions, ja que presentava dèficits estructurals.

A través d’un concurs, es va llogar el pavelló a l’empresa Col·legi dels Pirineus, actualment, Àgora Internacional. Cal matisar que l’edifici annex no forma part de l’escola i que fa més de quinze anys que es troba en desús degut a què l’estructura es troba deteriorada, sense cap més opció que l’enderrocament. Per això, tal com ha explicat el cònsol major, quan s’ha disposat de la partida, s’ha decidit portar a terme l’enderroc, que permetrà disposar d’un terreny lliure per destinar a un altre ús.

Tot i que el cost de les obres l’assumirà el Comú, com a propietari de l’immoble, el cònsol ha recordat que es va signar una addenda al contracte amb el centre escolar, que estipulava que si l’escola assumia el cost de l’enderroc de l’edifici, el contracte de lloguer es podria allargar en vint anys. Per tant, si ens els pròxims anys l’escola decideix assumir aquest import, el Comú recuperarà aquesta quantitat i, a canvi, prolongarà el contracte al centre.

A hores d’ara s’estan fent els treballs preparatoris i es preveu que al gener i febrer es porti a terme la desconstrucció per fases, segons el projecte d’enginyeria. La part més important es reservarà per les vacances de Carnaval, per tal d’evitar al màxim les molèsties als usuaris del centre escolar. De fet, la planificació dels treballs s’està portant a terme conjuntament amb la direcció del col·legi.

En la mateixa sessió s’ha aprovat definitivament el tercer ajustament del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Massana, després del procés d’informació pública i de l’informe favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme.