La llei d’infants i adolescents crea la figura de la família que cobrarà per acollir menors

El Govern ja ha enllestit els projectes de llei dels drets dels infants i els adolescents, i el projecte de llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, els quals han estat presentats aquest matí pel ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover. Són textos legals que actualitzen la normativa existent fins ara en relació als menors, bona part de la qual havia quedat “obsoleta”, ha reconegut Espot. Pel que fa a la llei dels infants i els adolescents, Jover n’ha volgut destacat que s’ha treballat des del consens amb totes les institucions implicades (fins i tot AINA o els propis infants i adolescents del país), i que cerca que “l’administració estigui al servei de l’infant, i no que l’infant estigui al servei de l’administració”. Del text legal en destaca, per exemple, que el Raonador passa a ser la institució de referència d’aquest col·lectiu, que es crea un registre unificat de maltractaments (que totes les institucions hauran de nodrir), i que es milloren les “vies directes de denúncia i assessorament”, les 24 hores del dia, per a aquests menors que consideren que poden estar patint maltractaments o també situacions d’abús a les xarxes socials, ha informat Espot. Un altre aspecte destacat és que, juntament amb les ja existents famílies d’acollida, es crea la figura de l’acolliment familiar especialitzat o professionalitzat, que rebrà una remuneració per acollir un infant amb una “problemàtica acusada”.

És a dir, ha explicat el ministre, se cerca no haver de recórrer sempre a l’acolliment residencial en el cas de joves que presenten “patrons de més dificultat”. No tothom, però, podrà ser família especialitzada, sinó que seran persones amb formació i “titulació específica” per atendre aquests menors. El reglament serà el que determinarà el tipus de compensació que rebran.

Un altre dels punts a assenyalar de la llei dels drets dels infants i adolescents és que es posarà a disposició dels menors un “espai neutre” on se’ls pugui prendre declaració, davant de la policia, batlles o tribunals, i confrontar-se, si escau, amb el seu agressor. Serà, evidentment, un espai protegit i especialment dissenyat per “evitar la seva victimització”, ha recalcat Espot.

Així mateix, es facilita als serveis socials que puguin intervenir de manera puntual, via administrativa, en casos “d’extrema urgència”, sense esperar a la decisió del batlle de menors. El ministre ha posat com a exemple un infant que no tingui on dormir perquè els seus pares han estat detinguts, i calgui que quedi ingressat a un centre d’acollida.

Finalment, també es crea l’opció, per part de menors que no estan en una gran situació de risc dins del seu entorn familiar, de passar estades curtes, de cap de setmana per exemple, en centres residencials o amb famílies d’acollida.

Més duresa cap als menors reincidents

Anant ara a la segona llei relacionada amb els menors, concretament el projecte de llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, té dues vessants. Per una banda, ser “més flexibles” amb els joves que “cometen una infracció penal i ràpidament reverteixen la seva conducta” o tenen una voluntat de reinserció, ha subratllat Espot. Però per altra, ser més “durs i taxatius” amb els reincidents, alguns dels quals “es creuen que estan per sobre de la llei”, són “pertorbadors de l’ordre públic” i “poden arribar a cometre entre 50 i 60 infraccions en un any”. Atenent a aquest segon grup, es flexibilitzen els requisits legals per establir l’internament en règim tancat, sigui al centre penitenciari de la Comella o al futur centre de reeducació del Solà d’Enclar. Aquest règim es podrà imposar als menors d’edat (majors de 14 anys) que hagin comès un delicte major o que se’ls hagi imposat una mesura disciplinària per dos o mes delictes menors en els darrers dos anys. Abans calia haver comès un delicte major amb una pena no inferior als vuit anys.

En aquest sentit, Espot ha considerat que els canvis no tenen perquè implicar més ingressos de menors al centre penitenciari de la Comella (només n’hi ha hagut un en tota la legislatura, i de pocs mesos), però sí que possiblement s’intensificaran els ingressos al centre de reeducació intensiva.

D’altra banda, i en els judicis, la nova llei aplica mesures per reforçar la intimitat dels menors, i també s’amplien les mesures cautelars que es podran imposar. Així mateix, i en casos molt extrems, s’amplia fins a les 48 hores (ara era d’un màxim de 24) el període de detenció governativa.

Pel que fa als actors implicats (policies, batlles, fiscals, etc.), la llei contempla que hauran de seguir formacions per poder atendre de la millor manera possible aquests menors, per exemple a l’hora de prendre’ls declaració.