L’empresa adjudicatària del concurs internacional per a la construcció i gestió del futur casino d’Andorra ha explicat, mitjançant un comunicat, que en dues ocasions la Justícia ha rebutjat recursos per aturar o suspendre la concessió de la llicència per al futur casino d’Andorra a JOCS S.A.

Primer va ser la secció administrativa del Tribunal de Batlles, el passat mes de novembre, i a continuació la sala civil 2 de la Batllia, aquest passat gener. Les dues sales han rebutjat diversos recursos que les societats Cirsa i Lleure 3D havien presentat.

“En el primer dels autes el Tribunal de Batlles refusa la petició de suspensió cautelar de l’execució de l’atorgament de la llicència a JOCS S.A., formulada al gener de l’any passat per la societat Cirsa International Gaming Corporation SA i el senyor Cristian Georges Pérez Pradère”, assenyala la nota de premsa de l’adjudicatària. En el segon aute, del passat 17 de gener, “la Batllia desestima la petició de la societat Lleure 3D i els senyors Guillem Areny Argelich, Àlex Armengol Torm i Jacint Casal Mor, de prohibir l’ús de la marca Casino de les Valls a JOCS S.A”. Les dues resolucions “posen de manifest que el procés de selecció del projecte guanyador i el mateix projecte de JOCS S.A. compleixen  escrupolosament la normativa, malgrat els intents per enterbolir els esmentats procés i projecte”, manifesta el comunicat.

En aquest sentit, JOCS S.A., guanyadora del concurs, atribueix l’endarreriment en la presa de la decisió per part del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) “a un pla d’intoxicació orquestrat per algunes societats que també van presentar-se al concurs”. En aquest punt, l’adjudicatària recorda que al maig del 2019 ja va denunciar “una campanya d’informacions esbiaixades i falsedats amb l’objectiu de malmetre el projecte guanyador de JOCS S.A. i atacar els socis d’aquesta empresa a través d’informacions que posteriorment van ser desmentides per la mateixa premsa”.

Per tot plegat, JOCS S.A. reitera que el projecte “compleix tots els requisits del concurs del casino i s’ajusta a la legalitat vigent”. D’aquesta manera, l’empresa confia que el CRAJ resoldrà favorablement l’atorgament de la llicència aquest mateix mes de febrer.