La inscripció per a les proves de Graduat en segona ensenyança per a candidats lliures de més de 16 anys s’obre el 17 de setembre

El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior comunica que el període d’inscripció a les proves de Graduat en segona ensenyança per a candidats lliures de més de 16 anys roman obert del dia 17 de setembre al dia 9 d’octubre del 2015 (ambdues dates incloses), al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu de Govern.

El calendari d’exàmens queda establert de la manera següent:

Dijous 15 d’octubre del 2015
de les 20.00 h a les 21.30 h: prova escrita Llengua catalana

Dissabte 17 d’octubre del 2015
de les 8.30 h a les 10.30 h: prova escrita de Matemàtiques
de les 11.15 h a les 12.45 h: prova escrita de Ciències físiques i de la natura
de les 15.00 h a les 16.30 h: prova escrita de Ciències socials
de les 17.00 h a les 17.45 h: prova escrita de Llengua castellana
de les 18.00 h a les 18.45 h: prova escrita de Llengua francesa

Dimarts 20 d’octubre del 2015
de les 20.00 h a les 22.00 h: prova d’Informàtica (teòrica i pràctica)

Cada candidat passarà individualment les tres entrevistes orals de Llengua catalana, Llengua castellana i Llengua francesa, el dijous 22 d’octubre a partir de les 17.30 hores.
El 20 d’octubre a partir de les 12 hores, el ministeri publicarà, al tauler d’anuncis del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i a la pàgina web www.educacio.ad, una llista amb el nom i els cognoms de cada candidat i l’hora en què tenen lloc les entrevistes orals.

Per a més informació, poden adreçar-se a la pàgina web de l’Àrea d’Exàmens Oficials i de Reconeixement de Titulacions, www.educacio.ad o al telèfon 743300.

TOTES LES NOTÍCIES