carburants
La importació de carburants durant el mes de setembre ha estat de 12,46 milions de litres, el quesuposa una variació percentual positiva del +3,0% respecte al mes de setembre de l’any anterior.
 
Pel que fa a les dades acumulades dels darrers dotze mesos la importació de carburants ha estat de 175,24 milions de litres, el que suposa una variació percentual negativa del -3,7% respecte als 181,94 milions de litres importats durant el mateix període de l’any anterior.
 
Pel que fa a les dades ajustades mensualment la importació de carburants presenta una variació mensual negativa, del -0,1%.