La Guardia Civil detecta 27 infraccions de pesca a Rialb i Oliana

Agents del SEPRONA de la Guardia Civil de Lleida van realitzar diverses inspeccions de pesca als embassaments de Rialb i Oliana, havent inspeccionat un total de 24 pescadors i observant-se un total de 27 infraccions a la normativa de pesca continental, així com una denúncia per presumpta infracció a la normativa de prevenció d’incendis forestals per encendre un foc sense autorització a prop
de massa forestal.

A més de les esmentades infraccions, els agents actuants van confiscar vuit canyes de pescar i es va procedir al tractament adequat de nou carpes les quals es mantenien vives després de la seva pesca, en contradicció al que disposa la vigent ordre de pesca regulada per RESOLUCIÓ ARP / 455/2018, d’1 de març, per la qual s’ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2018 (les carpes no es poden reintroduir en el medi).

Així mateix, cal destacar que diverses denúncies van ser interposades per exercir la pesca en horari nocturn, activitat prohibida per la citada ordre de pesca.

De les citades infraccions es traslladarà als serveis competents del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya a Lleida.

Text i foto: Guardia Civil