La gent gran de l’Alt Urgell “colla” els polítics davant el 28M

L'esplai de la gent gran a la Seu d'Urgell (RàdioSeu)
L’esplai de la gent gran a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Urgell ha tramès a les candidatures que es presenten a les eleccions municipals a la comarca, i també als actuals alcaldes i alcaldesses dels 19 municipis que la conformen, el Manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya que s’ha preparat de cara a aquests comicis amb l’objectiu que els futurs batlles i regidors tinguin en compte les necessitats i demandes d’aquest col·lectiu.

La carta que s’ha tramès és signada pels presidents del Consell Consultiu, Amadeu Gallart, i pel representant de l’Alt Urgell al Consell català, Josep Faus, que valoren el text consensuat a nivell nacional com “de gran interès pels punts que contempla” i demanen als ajuntaments que el trametin a tots els candidats. Els dos signants hi assenyalen que “és ben palès que són dies on aquest tipus de reivindicacions, tan necessàries per altra part, són ben rebudes i escoltades”, i confien que s’hi presti “atenció personal i municipal respecte els temes exposats”.

Entre d’altres punts, aquest manifest català demana que els ajuntaments tinguin “una regidoria específica de Gent Gran” per a “dur a terme polítiques favorables a aquest col·lectiu” i per a “diferenciar els aspectes assistencials (serveis socials) d’altres centrats en la salut, l’habitatge, la seguretat i la formació al llarg de la vida”. I en segon lloc, sol·liciten crear Consells Municipals de la Gent Gran, a més de comprometre’s a “desenvolupar polítiques adreçades a la majoria de persones grans que són totalment autònomes”. En el cas de la Seu d’Urgell, actualment l’Ajuntament ja disposa des de fa temps d’aquestes tres eines.

Pel que fa a la resta de reclamacions del manifest, es demana “plans transversals i específics de lluita contra la soledat”, a més de “millorar la sanitat pública i reduir les llistes d’espera”, “més i millors equipaments per a la gent gran”, enfortir les polítiques de prevenció i detecció de possibles maltractaments a gent gran, actuar per a frenar l’escletxa digital que pateixen molts padrins i padrines, evitar i combatre la discriminació per raó d’edat i aportar finançament per a la millora d’habitatges on hi viuen persones grans.

El document acaba reivindicant també la millora dels mitjans de transport per a persones amb dificultats de mobilitat, potenciar el voluntariat entre el col·lectiu i, finalment, “fer ciutats i pobles amigables per a la gent gran”, tot adequant els parcs perquè siguin agradables tant a l’estiu com a l’hivern i eliminant barreres arquitectòniques.

[do_widget id=category-posts-pro-64]