La Generalitat garanteix l’obertura de l’Estació d’Esquí de Boí Taüll

El Govern ha autoritzat avui les empreses públiques Actius de Muntanya, S.A. i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a formalitzar un conveni de cooperació en la direcció de la gestió de l’Estació d’Esquí de Boí Taüll durant la temporada 2019-2020.

El conveni determina que la titularitat de l’activitat de l’Estació d’Esquí continuarà sent d’Actius de Muntanya i s’ocuparà de les relacions amb els treballadors, col·laboracions mercantils, proveïdors, empreses subministradores d’energia i també amb les administracions públiques.

Pel que fa a Ferrocarrils col·laborarà en la direcció de gestió de l’activitat de l’Estació d’Esquí i elaborarà un pla de viabilitat de la gestió i explotació  del negoci així com un pla d’inversions que haurà de lliurar al Govern en acabar la temporada 2019-2020. El Govern, en base al pla de viabilitat, fixarà com FGC passa a ser el nou titular de l’explotació.

 

Es garanteix l’obertura de l’Estació i el manteniment de l’activitat econòmica
Amb aquesta decisió el Govern garanteix l’obertura de l’Estació d’Esquí la temporada 2019-2020, que constitueix un element clau en l’activitat econòmica i de generació de llocs de treball directes i indirectes a la Vall de Boí i a la Comarca de l’Alta Ribagorça. En concret, depenen de l’estació d’esquí uns 140 llocs de treball directes i més de 300 d’indirectes.

La societat Actius de Muntanya és la propietària de l’Estació d’Esquí de Muntanya situada a la Vall de Boí que va ser adquirida en execució de l’Acord de Govern aprovat el 23 de desembre de 2014. Els actius de l’Estació d’Esquí es van arrendar a la societat Promocions Turístiques de la Vall, S.A. fins al 30 d’abril de 2019. Però el passat 8 de novembre de 2018 Promocions Turístiques de la Vall va renunciar unilateralment al contracte d’arrendament del qual era titular i, per tant, a la prestació del servei.