La Generalitat aprova la nova Comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu

El Govern de Catalunya ha aprovat la creació de la Comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu, dins del decret que regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de caràcter col·legiat de la Generalitat. Aquests òrgans són la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) i les nou comissions d’urbanisme en què es divideix des d’ara el territori català.

El portaveu del Govern, Francesc Homs, ha dit que aquesta mesura “compleix amb una assignatura pendent amb el territori”. La comissió exercirà les seves funcions a les comarques de la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Alt Urgell. Aquest nou òrgan completarà la distribució urbanística de Catalunya, tot afegint-se a les vuit comissions que ja existeixen: les de Girona, Lleida, Barcelona, Àmbit Metropolità de Barcelona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Val d’Aran i Catalunya Central.

Tots aquests ens estan integrats per representants de la Generalitat, ens locals amb competències urbanístiques i persones de reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria d’urbanisme, habitatge i medi ambient. A la comissió d’àmbit català (CPTUC) també hi poden assistir alcaldes dels ajuntaments afectats, amb veu però sense vot, a determinades sessions.

Segons Francesc Homs, el reglament aprovat avui vol “impulsar la transversalitat i la participació en la presa de decisions relacionades amb l’urbanisme amb el compromís d’una gran proximitat”.

El Decret també integra dins d’un únic text la regulació actualment dispersa en diverses normes sobre la composició i el funcionament intern dels diversos òrgans urbanístics i incorpora diverses novetats. A més, suprimeix la ponència tècnica prèvia a cada comissió que fins ara elaborava una proposta prèvia a la resolució dels expedients. D’aquesta manera, se simplifiquen els òrgans col·legiats i, indirectament, també la tramitació urbanística.

Més participació

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha apostat també per ampliar la participació dels diferents actors que intervenen en el planejament urbanístic i en la valoració dels documents que se sotmeten a valoració.

Els canvis introduïts en els òrgans urbanístics col·legiats suposen un trencament amb el model anterior, tant pel que fa a la simplificació del seu funcionament, com a la forma de valorar els expedients, com a la participació dels agents implicats en el planejament urbanístic.