La Gavernera ha acollit un total de 36 menors durant el 2012

El Centre d’Acolliment Infantil la Gavernera ha acollit, durant el 2012, un total de 36 infants. D’aquests, n’hi ha 21 que han estat ingressats aquest mateix any, i que per tant porten menys de dotze mesos al centre. Aquestes xifres són similars a les que s’han anat donant durant els darrers dotze anys i mostren una evolució estable dels nens que hi ha a la Gavernera. Durant aquest any, a més, s’ha donat l’alta a un total de vint nens, dels quals, el 70% han tornat amb els seus progenitors, mentre que els altres han anat amb una família d’acollida, s’han emancipat o han canviat de centre.

Els menors que es troben al Centre d’Acolliment Infantil de la Gavernera hi solen arribar perquè els seus pares han comès negligències. En la majoria de casos es tracta de progenitors amb addiccions, ja sigui a les drogues, l’alcohol, o d’altres, que els han portat a desatendre els seus fills. En tots els casos, però, abans de treure els menors del seu nucli familiar, l’equip de Benestar Social intenta trobar altres solucions, treballar amb els pares perquè donin als infants una bona atenció, i si no hi ha altre remei s’opta per portar els nens al Centre d’Acolliment Infantil, o amb una família d’acollida, tal com explica el cap d’Àrea d’Atenció i Intervenció Social, Joan Carles Villaverde.

Sempre que un menor és allunyat del seu nucli familiar el cas queda judicialitzat i per tant des de la Batllia també es fa un seguiment a aquesta família. Segons explica Villaverde, la prioritat, en tot moment, és que el menor pugui tornar amb els seus progenitors i per a això se’ls intenta ajudar a solucionar els problemes que els hagin portat a aquesta situació.

Tot i això, aquest 2012 hi ha hagut un total de 21 infants que han ingressat a la Gavernera, i en total han passat pel centre, durant aquest any 36 nens i nenes. Dels que han arribat aquest 2012, n’hi ha catorze que han ingressat d’urgència o per avís de la Policia, mentre que uns altres set han estat derivats de manera planificada pels serveis socials.

Un cop al centre, Villaverde assegura que el que s’intenta és que els nens estiguin el període de temps més curt possible i que puguin tornar aviat amb els seus pares. De fet, aquest 2012 s’han donat d’alta un total de vint infants, dels quals 14 han tornat amb els seus progenitors. Dels altres, 4 han canviat de centre, 1 s’ha emancipat i un altre ha anat amb una família d’acollida.

Dels 36 nens que han passat aquest any per la Gavernera, 9 ja hi porten més de dos anys, 6 en porten entre un i dos anys, 7 hi han estat entre set i dotze mesos i n’hi ha catorze que porten menys de mig any.

Pel que fa a les edats, la majoria dels acollits, 16, tenen entre quinze i divuit anys, i uns altres 10 tenen entre dotze i catorze anys. També han passat pel centre, aquest 2012, 2 nens d’entre vuit i onze anys, 3 nens d’entre cinc i set anys i 5 d’entre dos i quatre anys. La majoria d’aquests nens són de nacionalitat andorrana, 20, però hi ha 7 espanyols, 4 portuguesos i 3 d’altres nacionalitats.

 

Les xifres d’ocupació d’aquest centre són similars a les dels darrers dotze anys, i mentre durant el 2012 hi ha hagut una mitjana de 17 nens al mes, els altres anys ha estat entre els 15 i els 19 nens al mes.

TOTES LES NOTÍCIES