La Fundació Privada Tutelar rebrà 100.000 euros que el copríncep francès, François Hollande, dóna de la seva dotació, i ha decidit destinar-los a un projecte de vida independent per a persones amb discapacitats. Tal com ha explicat la gerent de la fundació, Ester Fenoll, a l’ANA, aquest és un projecte que es vol impulsar des de fa molt temps, i ara s’ha trobat l’oportunitat. La idea és compartir-lo amb l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i amb el Ministeri de Salut i Benestar, però és tan incipient que encara no s’ha concretat res. El que sí que ha avançat Fenoll és que la idea és fer una prova pilot amb uns quatre usuaris que puguin viure en pisos independents donant-los el suport que necessitin en cada cas, i si tot va bé es podria obrir el projecte a moltes persones més.

El projecte de vida independent que s’està estudiant consistiria en que els usuaris de la Fundació Privada Tutelar o de l’Escola Especialitzada de Meritxell, així com les persones que el Ministeri tingui identificades i que en puguin gaudir, poguessin optar a viure en pisos independents amb l’ajuda dels educadors socials per a les tasques que ho necessitin.

Fenoll explica que aquest és ‘un somni’ que sempre ha tingut, perquè els mateixos usuaris de la fundació ho demanen i perquè considera molt important que tinguin aquesta possibilitat. Actualment moltes persones amb discapacitats han de viure a la residència de l’Albós, i no tenen cap altra opció per al seu futur, i això els pot fer sentir angoixats. En canvi, molts d’ells, per les seves característiques poden estar capacitats per viure sols si reben el suport necessari, i per això es vol lluitar per donar-los aquesta opció.

La gerent de la Fundació Privada Tutelar explica que permetre’ls viure de manera independent i integrats en la societat seria positiu per a molts dels usuaris. De fet, assegura que hi ha molts que li ho demanen constantment i opina que si tenen les capacitats cognitives per comprendre el nou projecte independent, ho poden fer. En canvi el fet d’estar en una institució, segons Fenoll, pot fer que les seves capacitats es vegin minvades perquè ‘s’acomoden a que els hi donin tot fet’. El que caldrà seran educadors socials i el suport necessari per ensenyar-los les tasques diàries com fer la compra, tenir la casa en bones condicions i respectar uns horaris, però aquests no viuran amb ells.

Aquest projecte però, no és el mateix que els pisos tutelats, que també són una opció a contemplar de cara a un futur ‘que haurà de venir’. En el projecte de vida independent cada persona viurà sola en un pis, i comptarà amb el suport dels educadors en moments determinats. En canvi, en els pisos tutelats conviuen unes quatre persones amb discapacitats, normalment, i tenen sempre la companyia i suport d’un educador en tot moment. Per ara, però, la prioritat és el projecte de vida independent.

Pel que fa a qüestions més concretes com quins serien els pisos que es destinarien a aquest projecte, encara està tot per definir. El que sí que opina Fenoll és que no s’han de triar els habitatges amb criteris organitzatius per facilitar la tasca dels educadors, per exemple, sinó que s’han de respectar les prioritats dels usuaris.

Quant al personal necessari, potser es podria cobrir amb treballadors del Ministeri, de l’Escola de Meritxell o de la Fundació que es destinessin exclusivament al projecte. I és que, encara que no s’ha parlat formalment amb aquestes institucions, Fenoll es mostra molt partidària de que sigui un programa conjunt dels tres organismes i que es converteixi en un projecte de país i amb una continuïtat garantida.

Per poder engegar el projecte calia un impuls, i la dotació del copríncep ha estat clau, però Fenoll assegura que això no pot quedar en una prova pilot, sinó que s’ha de presentar amb la voluntat que tingui una continuïtat i es consolidi. També per a això cal la implicació del Ministeri, ja que s’haurà de finançar el projecte, però Fenoll assegura que el preu de mantenir una persona amb un projecte de vida independent no té perquè ser superior al cost que suposa que visqui a la residència. Per això potser es podria finançar amb partides que ara estaven destinades a altres fins.

De moment s’han tingut converses informals amb el Ministeri i s’ha constatat la bona predisposició per parlar del projecte que sembla que engresca també a l’Executiu. Les característiques de com fer-ho i els terminis, però, encara s’han de determinar, tot i que Fenoll diu que no ho vol posposar molt i que s’hi treballarà intensament perquè sigui ‘el més aviat possible’.