La filosofia avui

L’objectiu de la filosofia consisteix en trobar respostes sobre la raó de ser de la nostra existència vital. Raó necessària per assolir el coneixement creïble de la realitat i també de l’ètica i la moral, així com de la veritat, com uns dels problemes que estudia la filosofia, que ens pot ajudar a trobar una pretesa saviesa, per conèixer-la i poder-la valorar.

La filosofia ens porta al pensament i a la comprensió. Ens serveix per parar-nos davant de la vida amb una visió més comprensiva, abraçadora, i més crítica de la realitat. Serveix per endinsar-nos més en l’anàlisi sobre temes més enllà del que la gent aprofundeix, incloent-hi la manca de respostes que la ciència. En un procés accelerat de nous coneixements, és incapaç de donar-nos i d’establir.

La filosofia s’hauria d’inculcar més als joves, ja que avui dia, en la majoria de les persones, predomina l’ús del pensament superficial, que es queda en les formes sense conèixer ni qüestionar el fons. No n’hi ha prou amb saber el que ja sabem, cal potenciar iniciatives per investigar o formular dubtes, així com preguntes per enriquir el nostre coneixement sobre el nostre entorn i sobre nosaltres mateixos.

Cal denunciar la idea malauradament difosa en l’actual societat inculta, alienada amb un excés d’informació contradictòria, que d’acord amb la llei universal del mínim esforç la condiciona perquè no pensi, pretenent fer entendre la filosofia com una recerca sense sentit de problemes inútils, que no tenen resposta, sense copsar que precisament és la filosofia qui les pot donar.

TOTES LES NOTÍCIES