La família Cierco exigirà danys i perjudicis a l’Estat per l’expropiació “injustificada” de BPA

bpa

La família Cierco, propietària del 75% de les accions de Banca Privada d’Andorra (BPA), iniciarà en breu les accions legals encaminades a reclamar a l’Estat els danys i perjudicis econòmics -que estan en procés de valoració- que li està causant l’expropiació indiscriminada i unilateral de l’entitat. Les darreres accions de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) confirmen l’apropiació injustificada dels actius de l’entitat bancària, suposant això quantiosos danys per als accionistes de la societat. La reclamació econòmica que s’instarà no treu que hi pugui haver altres accions administratives i judicials.

El Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries va fer públic ahir al vespre que havia constituït el dia 17 de juliol una entitat bancària a la qual “… es transferiran els actius i passius lícits de Banca Privada d’Andorra (BPA) segons el que estableix l’article 17 de la Llei 8/2015, de 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries (Llei 8/2015), amb la denominació Vall Banc, S.A.U. (Vall Banc)”. El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) núm. 55 de data d’ahir així ho publica.

Amb la constitució d’aquesta entitat pont es confirma l’expoliació sense justificar dels actius de BPA per part de l’AREB que, emparant-se en una llei que comporta nombrosos articles amb clars indicis d’inconstitucionalitat, constitueix una entitat que té per objecte la prestació de serveis i activitats propis d’una entitat bancària “… respecte dels actius i passius que fins ara eren titularitat de BPA i li siguin transmesos per fer possible la resolució d’aquesta entitat bancària”. Aquests acords de l’AREB produeixen un dany directe als accionistes de Banca Privada d’Andorra que es veuen desposseïts dels seus béns i drets sense que l’AREB es plantegi en cap moment la necessitat de justa indemnització que assenyala l’article 27.2 de la Constitució.

Els acords de l’AREB, que compten amb l’empara i el vist i plau evident del Govern i de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), comporten als accionistes de BPA quantiosos danys per la qual cosa es planteja la necessitat d’estimar la concurrència d’una responsabilitat administrativa d’acord amb els articles 58 i 59 del Codi de l’Administració.

En conseqüència, la família Cierco, que fins a la data havia mantingut i manté com a prioritària la via del diàleg i de l’assoliment d’una solució pactada de la crisi, procedirà a instar una reclamació en responsabilitat administrativa al Govern en considerar que els autors de les accions que materialitzen els fets danyosos són persones vinculades a les institucions de l’Estat.

La reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial de l’Estat, que es presentarà en els propers dies, no exclou que s’estiguin també estudiant les possibles accions que correspongués plantejar per les eventuals conductes doloses o greument negligents que es puguin constatar en les actuacions dels òrgans d’administració i l’alta direcció de l’INAF i l’AREB.

(Text: Grup Cierco)

1 comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.