La família Cachafeiro abona 7,2 milions per l’ocupació indeguda de les instal·lacions del Punt de Trobada

Treballadors del Punt de Trobada es manifesten
Manifestació dels treballadors del Punt de Trobada per demanar que no es destruïssin llocs de treball com a conseqüència del litigi. Foto: ARXIU

La família Cachafeiro ha abonat 7,2 milions d’euros per l’ocupació indeguda de les instal·lacions del Punt de Trobada. Ho va fer ahir a la tarda i ara està a l’espera del requeriment de la Batllia per presentar el pla de desallotjament. A més, indemnitzarà els treballadors d’acord amb la llei per resoldre els contractes de treball.

Punt final a un dels capítols més delicats de l’afer que enfrontava la família Cachafeiro, propietària del Punt de Trobada, i la família Mallol, propietària dels terrenys. L’advocat dels primers ha confirmat que ahir es van abonar els sis milions d’euros per ocupació indeguda, als quals cal afegir 1,2 milions que ja estaven dipositats a la Batllia.

El pagament s’ha fet sense necessitat de la mediació del saig i just el dia abans que hagi entrat en vigor la represa dels terminis judicials suspesos a causa de la crisi per la Covid-19. Les mateixes fons recordaven que el 4 de juny la família Cachafeiro havia comunicat la intenció de pagar voluntàriament i així ha estat.

El següent pas serà esperar el requeriment de la Batllia per presentar un pla de desallotjament viable, que semblaria que ja està enllestit. A partir d’aquí els propietaris dels grans magatzems presentaran una proposta perquè es pugui fer la liquidació d’estocs en uns terminis que siguin acceptables per a totes les parts.

L’aspecte que més importa a hores d’ara, segons l’advocat de la família Cachafeiro, és assegurar els drets dels treballadors i en aquest sentit ja ha avançat que seran indemnitzats d’acord amb el que preveu la llei tenint en compte cada cas.