La Duana de la Farga de Moles ha interceptat en el que portem d’any gairebé tantes armes com tot el 2012

En el que va d’any la Duana de la Farga de Moles ha interceptat un total de 39 armes per infraccions administratives o abandonament, i d’aquestes, només dues han comportat la necessitat d’efectuar una denúncia per part de la Guàrdia Civil. La xifra d’armes interceptades en aquests cinc mesos ja gairebé arriba a les 44 que es van interceptar en tot l’any 2012, tot i que el 2011 se n’havien trobat 174. Tal com ha explicat  l’alferes Alberto Blanco, això es deu al fet que la majoria de persones que compren armes a Andorra i les volen portar cap a Espanya desconeixen que està prohibit, i normalment són armes blanques, de defensa o esprais, però gairebé mai armes de foc. Els guàrdies civils actuen sempre informant els infractors i només interposen una denúncia si s’evidencia que l’usuari té coneixement de la il·legalitat o intenció de fer servir l’arma.

La prioritat de la Guàrdia Civil espanyola a la duana de la Farga de Moles és el control del contraban de tabac i del traspàs de divises, però tot i així, hi ha altres objectes que també s’han de controlar, i les armes són un element que sovint s’ha de requisar. El fet que a Andorra es venguin armes que a Espanya estan prohibides genera en moltes ocasions problemes per als compradors.

Al Principat, les porres extensibles, els esprais de defensa personal, les armes de descàrregues elèctriques, les ballestes o els tiradors, per exemple, es poden trobar en moltes botigues i es poden adquirir sense necessitat de cap llicència. A Espanya, però, aquestes armes no es poden vendre, comprar, ni tenir, i per tant, els visitants que les adquireixen al Principat no les poden passar per la frontera, però no sempre ho saben. Aquestes són armes prohibides, però a més, n’hi ha d’altres que sí que poden ser comprades si només es tenen al domicili i no es transporten, com poden ser, per exemples, les catanes.

Des de la duana de la Farga de Moles, l’alferes Alberto Blanco i el guàrdia civil Pascual Rivas, responsable de la intervenció d’armes, expliquen que sovint, la majoria de persones que intenten passar armes prohibides per la duana, ho fan per desconeixement de la seva il·legalitat.

Així, tot i que el simple fet de portar-les ja podria ser motiu de denúncia, els agents de la Guàrdia Civil fan un procediment que normalment consisteix en informar primer i donar l’opció de retornar l’arma o abandonar-la a la duana abans que li sigui requisada i se li interposi denúncia.

Aquest procediment és el més habitual, i el que es fa servir quan s’evidencia el desconeixement del portador de l’arma i la seva bona predisposició a complir la llei. Durant els primers cinc mesos del 2013 aquest ha estat el mecanisme més freqüent, i de les 39 armes interceptades a la duana, 37 han estat abandonades.

En canvi, sí que hi ha hagut dos casos en que s’han efectuat denúncies per infraccions administratives per armes de defensa. En aquests casos el que es té en compte és si la persona ha intentat amagar l’arma o si s’ha captat la intenció de fer-la servir, i si per exemple l’usuari té antecedents penals.

En el que va d’any les dues denúncies que s’han interposat han estat per armes de defensa extensibles o elèctriques. L’alferes Alberto Blanco explica que, per exemple, en el cas de les armes de descàrregues elèctriques és difícil pensar que siguin adquirides per a alguna finalitat que no sigui el seu ús com a arma, i per això són algunes de les que normalment poden derivar en denúncia.

En el que va d’any només s’han produït dues denúncies per armes, i és una xifra que va en sintonia amb els darrers anys. En els últims cinc anys s’han comptabilitzat un total de 58 denúncies, de les quals 27 han estat per armes de defensa extensible i elèctrica, 14 per armes blanques i 17 per esprais. A més, la xifra de denúncies ha anat a la baixa, ja que de les 58 denúncies, 39 es van produir al 2009, i la resta d’anys han estat molt més baixes.

En canvi, el total d’armes comptant també les abandonades a la Duana oscil·la considerablement segons l’any. En el que va d’any, s’han interceptat 4 armes blanques, 2 de defensa extensible o elèctrica, 19 esprais i 14 d’altres armes prohibides, és a dir, un total de 39. Aquesta xifra ja s’acosta al total del 2012, que van ser 44, però en canvi queda molt lluny de les 174 armes recollides el 2011.

En total, en els darrers cinc anys s’han recollit a la Duana de la Farga de Moles un total de 316 armes. Aquestes són totes destruïdes, ja que no poden ser usades per ningú.

El grup dels esprais sempre és el més nombrós, i al llarg dels darrers cinc anys se n’han acumulat 137. Aquest és un cas especial ja que a Espanya estan permesos, però només si són els homologats. La majoria dels que es venen a Andorra, però, no ho estan, i els que ho estan solen ser més cars que els altres, i per això molts clients compren els no homologats. El problema, però, és que tal com indica l’alferes Alberto Blanco, això implica que si mai el fessin servir, encara que fos en defensa pròpia, haurien de fer front a la Justícia per haver portat una arma il·legal. Així, encara que sigui un producte permès a Espanya, si no està homologat s’ha d’abandonar a la duana.

A més, es troben molts casos, també, en què els qui passen amb esprais són ciutadans francesos que argumenten que els volen portar al seu país, però en aquests casos també se’ls han de requisar, ja que només el pas per Espanya ja està prohibit.