La despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió cau un 12,6% l’any 2020

Gràfica de la despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió
Gràfica de la despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió. Foto: Departament d’Estadística

La despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió a Andorra se situa en 39,2 milions d’euros l’any 2020, una quantitat que, segons detalla el departament d’Estadística aquest dijous, representa una disminució del 12,6% respecte de l’any 2019.

Aquest import, a més, suposa el 4,9% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències del Govern a entitats de les administracions públiques), un punt percentual inferior en relació amb l’exercici 2019, i també representa l’1,5% del Producte Interior Brut (PIB), una dècima percentual menys que l’any anterior.

Aquest decrement de les despeses s’explica per les disminucions de les despeses en cultura (-22,8%, 4,3 milions d’euros), en les despeses de serveis de ràdio i televisió i serveis editorials (-11,4%, 500.000 euros), en les despeses de serveis recreatius i esportius (-2,4%, 500.000 euros), i en les despeses en serveis religiosos i altres serveis comunitaris (-19,7%, 300.000 euros).

La despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió inclou la despesa per a aquestes funcions feta per l’administració central, l’administració local, l’Agència Antidopatge d’Andorra (AGAD), el Fòrum Nacional per a la Joventut d’Andorra (FNJA) i Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA).

TOTES LES NOTÍCIES