La despesa en ordre públic i seguretat puja prop d’un 6%

La Seu de la Justícia
La Seu de la Justícia. Foto: EOG

La despesa pública en ordre públic i seguretat se situa en 53,3 milions d’euros l’any 2019, quantitat que representa un augment del +5,8% respecte de l’any 2018. Aquest import suposa el 12,2% del liquidat del pressupost total del Govern (sense comptar actius ni passius financers) més el del Tribunal Constitucional, el del Consell Superior de la Justícia, el del Raonador del Ciutadà i el de l’APDA, 6 dècimes més en relació amb l’exercici anterior i representa un 1,9% respecte al PIB.

Aquest augment de les despeses s’explica, principalment, pels increments relatius a les despeses en justícia, que creixen en 2,82 milions d’euros per aquest 2019, sobretot per despeses en infraestructures, en concret la nova seu de la justícia.

La despesa pública en ordre públic i seguretat a Andorra inclou la despesa per a aquestes funcions feta per l’administració central, el Tribunal Constitucional, el Consell Superior de la Justícia, el Raonador del Ciutadà i l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

TOTES LES NOTÍCIES