La despesa agregada del sector públic va ser de 1.145 milions el 2019, el que representa un 40,6% del PIB

Gràfic que mostra l'evolució de la liquidació agregada dels pressupostos públics
Gràfic que mostra l’evolució de la liquidació agregada dels pressupostos públics. Font: Departament d’Estadística

La liquidació de despesa agregada del sector públic per al 2019 és d’1.678.752,34 milers d’euros, el que és un increment del 14,9% respecte a la liquidació de l’exercici anterior. Aquesta despesa se situa en 1.145.167,87 milers d’euros si no es tenen en compte els actius ni els passius financers, amb un increment del +2,0% respecte a la liquidació de l’exercici anterior, i representa el 40,6% del PIB.

El sector “S.13 Administracions públiques”, que engloba l’Administració central, les institucions sense finalitat de lucre, les societats públiques no de mercat, les administracions locals i els fons de la seguretat social, té una liquidació de despeses per al 2019, sense tenir en compte els actius ni els passius financers, d’1.003.199,03 milers d’euros, amb un increment del +3,0% respecte a la liquidació de l’exercici anterior. Aquest import significa el 35,6% del PIB.

La despesa liquidada pel Govern d’Andorra per al 2019, sense tenir en compte els actius ni els passius financers, és de 438.835,37 milers d’euros, amb un increment de l’1% respecte a la liquidació de l’exercici anterior. Aquest import suposa el 43,7% de la despesa liquidada del sector “Administracions públiques” i el 15,6% del PIB.

Si no es consideren, a més, les despeses del Govern que són transferències cap al sector “Administracions públiques”, el sector “S.13 Administracions públiques” liquida despeses per valor de 852.096,91 milers d’euros, import que representa el 85,9% de la despesa del sector públic i el 30,2% del PIB.

Pel que fa a la liquidació d’ingressos agregada del 2019 del sector públic és d’1.759.230,22 milers d’euros, amb un increment del +18,1% respecte a la liquidació d’ingressos agregada de l’exercici anterior. Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, la liquidació d’ingressos agregada és d’1.257.278,35 milers d’euros, amb un increment del +3,4% respecte a la liquidació d’ingressos agregada de l’exercici anterior.

TOTES LES NOTÍCIES