La crisi del mòbil

La telefonia mòbil espanyola no viu el seu millor moment. És evident que la situació de crisi no ajuda gens ni mica, però un mercat cada vegada més competitiu ha viscut aquest últim any unes pèrdues fins al moment inaudites.

Aquest és el vuitè mes de caiguda pel que fa al nombre de línies. En total es tracta de 312.674 línies menys al mes de març. Les majors damnificades d’aquest descens són les grans companyies del sector com Vodafone i Movistar que registren pèrdues de 297.870 línies i 247.570 línies respectivament. Per la seva banda, les beneficiàries d’aquesta caiguda són els Operadors Mòbils Virtuals que van registrar una pujada de 209.760 línies.

A més, segons la CMT després del rècord registrat en el mes de gener amb 633.616 intercanvis de companyia, el mes de març va ser una altra fita amb 581.860 portabilitats.

Si és possible trobar una contrapartida positiva a aquests números, podem dir que pel que fa a l’adquisició de banda ampla els números han de ser comptats en positiu. Al mes de març es van registrar 43.114 línies noves.

Alguns parlaran de la fi d’un model basat en grans companyies, de totes maneres el que podem apreciar amb aquests nombres són dos elements. Primerament veiem com les empreses hauran d’acceptar les actuals xifres com el nou marc en el qual actuar i seguidament observem com les pèrdues significatives de població estan afectant també a tots els estrats socials.

Per Tecnonews / ACPG – Redacció