La Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic s’amplia amb Afers Exteriors i la CEA

Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic
Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic. Foto: SFG

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el decret de modificació del Reglament de funcionament intern i composició de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic (CNECC).

Mitjançant aquest canvi, s’inclou el Ministeri d’Afers Exteriors i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) en la CNECC, el Reglament de la qual es va aprovar per part del Govern el 12 de febrer d’enguany i que es va reunir per primera vegada al juliol. Amb posterioritat, Afers Exteriors i la CEA van notificar l’interès de participar en aquesta comissió. Ateses les funcions de la CNECC i les sol·licituds rebudes, es considera oportú prendre en consideració aquestes peticions i es modifica l’article 9 relatiu a la composició de la Comissió per tal de donar-hi resposta favorablement.

La Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) crea la CNECC com a òrgan consultiu en els àmbits d’acció previstos per la Litecc i, en especial, en relació amb l’avaluació i el seguiment de l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic. Així doncs, la comissió té com a funcions fer el seguiment de l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic i dels seus programes d’acció, i participar en la revisió, la modificació i l’adaptació dels seus objectius.

TOTES LES NOTÍCIES