La Comissió d’Economia tanca la llei d’inversió estrangera

La Comissió d’Economia ha tancat aquest dijous el treball d’anàlisi i votació d’esmenes del projecte de llei d’inversió estrangera del Principat d’Andorra, un projecte que es considera essencial pel país ja que contribuirà a la diversificació econòmica i a la creació de llocs de treball.

El treball en Comissió ha permès aprovar les esmenes presentades pel grup parlamentari Demòcrata aconseguint l’objectiu de reforçar la seguretat jurídica dels inversors i la salvaguarda dels interessos estratègics del país. A més, s’han aprovat algunes millores per facilitar els tràmits de les inversions. A títol d’exemple, una de les modificacions proposades pel grup de la majoria preveu que quan una persona física deixi de tenir la residència o una societat canviï de nacionalitat, la inversió es consideri com a estrangera comportant l’obligació de fer una declaració, evitant així haver de tornar a iniciar els tràmits administratius d’autorització.

El treball en Comissió també ha permès eliminar l’obligatorietat de presentar una memòria d’activitat anual i s’ha obert la possibilitat de realitzar els pagaments i cobraments mitjançant entitats bancàries estrangeres. Per últim, s’ha reforçat el mecanisme de control perquè cap inversor estranger pugui evadir la llei invertint petites quantitats que sumades superin el 10 % d’una societat.

D’altra banda, la feina de la Comissió d’Economia s’ha resolt desestimant les esmenes presentades pel grup socialdemòcrata ja que obstaculitzen l’obertura econòmica en lloc de facilitar-la. Tal com han comentat les conselleres demòcrates presents a la comissió, “en un moment de crisi com l’actual el país no es pot permetre posar traves a l’obertura econòmica”.

D’una banda, s’ha desestimat incorporar la proposta que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis realitzi un informe preceptiu. “La CCIS és un òrgan consultiu de les Administracions públiques tal com marca la llei i, per tant, si el Govern ha de consultar aquesta entitat el marc legal actual ja ho permet”, han explicat les conselleres demòcrates. A més, no s’ha cregut oportú incorporar l’obligació de realitzar una publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra de les autoritzacions i denegacions d’aquestes inversions ni l’obligació per part del Govern d’enviar al Consell General una llista de les sol·licituds autoritzades i denegades ja que “no s’hauria de posar més traves a les empreses que vénen a invertir a Andorra sempre que no perjudiquin els interessos estratègics del país”. El Consell General ja disposa dels mecanismes de control del Govern necessaris i aquests funcionen. Pel que fa a la possibilitat de crear un procediment judicial propi pels inversors estrangers que preveu el Tribunal Superior com a instància única, es considera que aquest tracte diferenciador pot perjudicar clarament als inversors estrangers.

Les membres del grup demòcrata presents a la Comissió han valorat positivament la llei d’inversió estrangera, que serà una vitrina de cara als inversors i han recordat que la llei es troba emmarcada dins del gran projecte d’obertura econòmica del Govern que inclou, entre d’altres, mesures com la reforma fiscal o els CDI.

Les conselleres han conclòs que “la llei permetrà atraure noves empreses i augmentarà l’oferta i la competitivitat del país”, abans d’afegir “que permetrà garantir la seguretat jurídica dels inversors”.

(Text: Demòcrates per Andorra)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *