La CEA proposa la retirada progressiva de les mesures “intervencionistes” sobre el lloguer

Logotip CEA
El logotip de la CEA en un cartell. Foto: ARXIU

Les darreres setmanes, la patronal ha estat treballant al voltant de les diferents mesures proposades pel Govern amb la intenció d’aportar noves propostes que ajudin a pal·liar l’impacte que la inflació té en les empreses del país. El que la CEA vol és que el paquet de mesures que està implementant l’Executiu no només abordi el problema del poder adquisitiu de les persones assalariades i les famílies, sinó que també ajudi les empreses a suportar l’augment de costos dels darrers mesos.

Per aquest motiu, amb voluntat de debatre-les al Consell Econòmic i Social, es desgranen tot un seguit de demandes, desglossades en diferents àmbits d’actuació, orientades a ampliar, adaptar i adequar a les necessitats de l’empresa andorrana les diferents iniciatives anunciades per l’executiu.

En l’àmbit de la fiscalitat, la CEA suggereix augmentar la subvenció sobre els carburants de vehicles i maquinària industrials i d’empresa fins als 20 cèntims per litre (el Govern en preveu 7). D’aquesta manera s’equipararien amb els ajuts dels països veïns i es compensaria aproximadament la meitat de l’increment de preu que els carburants han experimentat els darrers mesos.

També proposa la bonificació per al 2022 d’impostos comunals i la modificació a l’impost de societats; accelerant les deduccions per digitalització, especialment tenint en compte les noves normes de presentació de comptes. Així mateix, recomana ajornar l’entrada en vigor de les noves obligacions de presentació de comptes, mesura que ajudaria especialment les petites i microempreses, i als treballadors per compte propi i la bonificació del 25% del primer tram de l’IRPF (de 24.000 a 40.000 euros anuals). Aquesta mesura milloraria el poder adquisitiu de la classe mitjana, molts treballadors per compte propi i petits empresaris i empresàries.

A escala salarial, la CEA és favorable a l’augment del salari mínim, i que passi a ser de 14.414 € anuals. Amb relació als augments salarials obligatoris considera que s’han d’aplicar a la forquilla entre salari mínim i salari medià (no mitjà), a més, considera que cal aplicar l’IPC subjacent (aquell que descompta l’impacte dels carburants, perquè aquest impacte ja es compensa amb altres mesures) en aquells salaris que no hagin estat incrementats en els darrers 12 mesos i que no siguin noves contractacions realitzades durant els darrers 12 mesos. També proposa que a l’hora de calcular els salaris situats entre el salari mínim i el salari mitjà (o medià, segons es triï) es tingui en compte el salari base i els variables, exceptuant les hores extraordinàries.

Amb relació a les mesures relatives a l’habitatge, la CEA suggereix la seguretat jurídica creant una Batllia especialitzada en habitatge i fomentar la mediació en aquest àmbit (per accelerar la resolució i evitar la judicialització sistemàtica en casos de conflicte). També proposa donar seguretat als potencials inversors amb normes clares i previsions de futur i també recomana que les mesures intervencionistes han desincentivat que es construeixi habitatge de lloguer, però no es poden retirar de cop per evitar un efecte rebot. Per tant, suggereix retirar progressivament les mesures intervencionistes; permetent augmentar les rendes del lloguer sempre que l’import de la renda no superi un terç de la renda familiar.

A més, també recomana accelerar les promocions d’habitatge públic del Govern i dels Comuns amb un pla a mitjà i llarg termini, amb promocions de lloguer a preu regulat (no lloguer de caràcter social), que garanteixin la sostenibilitat de la inversió pública i finalment rebaixar les cessions urbanístiques i de la càrrega fiscal per a promocions d’habitatge de lloguer.

Amb relació al foment i a l’acceleració de la implementació de les energies renovables, des de la patronal es reclama aprovar més subvencions a les instal·lacions fotovoltaiques, més subvencions a la rehabilitació amb criteris d’eficiència energètica, reduir la dependència als combustibles fòssils i la dependència exterior, i també, demana consensuar la gratuïtat del transport públic amb les empreses concessionàries, per tal d’evitar repetir les desavinences de criteri com les que s’han produït des de l’estiu passat.

Pel que fa a les matèries primeres, i molt especialment a les vinculades a l’àmbit de la construcció, la CEA demana crear un índex i taules de referència que facilitin l’actualització de contractes -públics i privats- amb la màxima transparència.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES