En relació a les darreres manifestacions aparegudes en premsa, sobre les propostes de modificació en la Branca Jubilació, la CEA ha emès avui un comunicat explicant que considera que abans d’abordar augments de cotitzacions, de reduccions de prestacions per als assegurats, d’increment del coeficient de rendiment del punt i considerant que el sistema actual presenta deficiències estructurals, cal afrontar i implementar les mesures de contenció i de racionalització de la despesa que ja recollia el Pla de Salut elaborat pel Govern, amb caràcter d’urgència.

En la darrera reunió de la Comissió mantinguda el passat 23 d’abril, previ a la reunió del Consell d’Administració de la CASS, i en relació al document de “Proposta de mesures per a la sostenibilitat del sistema de pensions”, la Comissió de la CEA ha manifestat la seva oposició a la totalitat de la proposta presentada pel Consell d’Administració de la CASS.

En aquest sentit, la CEA ha fet les aportacions següents:

o Tot i que es considera necessari l’augment del factor de conversió; la CEA no ha aprovat, en cap cas, passar el factor de conversió a 21; de fet, la proposta presentada del 17.5 ja es va valorar com a excessiva.

o Retardar l’edat de jubilació als anys que escaigui, de manera progressiva.
o Establir una carència per a l’establiment d’aquestes mesures, tal i com s’ha fet en d’altres països.
o En cap cas aplicar les mesures de manera retroactiva.
o En cas que s’estableixi un increment de cotitzacions, cal definir l’equilibri de la càrrega entre empresa i treballador.
o Assegurança complementària regulada.
o Passar de 5 a 7 anys el temps mínim d’adquisició de drets.
o Contemplar en l’estudi actuarial les dades en relació a les persones que no tenen aquests drets adquirits.
o Especificar què és una taxa finalista en la branca jubilació i determinar-la.

Abans d’implementar mesures d’increments de caire impositiu o de les cotitzacions, que impliquin una major pressió fiscal i redueixin la capacitat de captar talent, la CEA creu que cal aplicar mesures correctores del desequilibri clarament estructural del sistema.