La CCIS signa un conveni per a la realització d’avaluacions i peritatges

Yves Baduel i Josep Maria Mas (CCIS)
Yves Baduel i Josep Maria Mas (CCIS)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i la Compagnie des experts de justice près la Cour d’appel de Toulouse han signat un acord de col·laboració per a la realització d’avaluacions i peritatges per part dels experts membres d’aquesta associació a demanda del CRCE, el Centre de Resolucions de Conflictes Empresarials.

Aquest conveni té com a objectiu establir els mecanismes de cooperació per a aquesta finalitat i afavorir la resolució de conflictes empresarials i altres qüestions de l’àmbit professional.

L’acord, signat per Josep Maria Mas, President de la CCIS i Yves Baduel, president de la Compagnie des experts de justice près la Cour d’appel de Toulouse, estableix una llista d’experts disposats a emetre dictàmens pericials a sol·licitud del CRCE per a qualsevol persona física o jurídica amb seu a Andorra.

Aquests experts, membres de l’associació, estan especialitzats en diferents àrees segons la nomenclatura establerta pel Ministeri de Justícia francès.

Per a garantir la qualitat i la independència de les avaluacions i peritatges, l’acord estableix requisits rigorosos per als experts i un procediment de designació per part del CRCE. Així mateix, s’estableixen les tarifes i els procediments de pagament dels honoraris i despeses dels professionals francesos, assegurant la transparència i la fiabilitat en aquesta col·laboració.

L’acord entrarà en vigor a partir de la seva signatura i tindrà una durada inicial fins al 31 de desembre de 2023, amb la possibilitat de pròrroga automàtica per períodes de sis anys. Això permetrà una col·laboració estable i beneficiosa per a ambdues parts.

Aquest conveni representa un pas important per al CRCE de la Cambra en el seu compromís d’oferir serveis de qualitat als seus membres i en conjunt, al teixit empresarial andorrà, mitjançant l’accés a experts qualificats en diferents àmbits professionals.

TOTES LES NOTÍCIES