La CASS demana l’execució forçosa de 67.913 euros de deutes per cotitzacions

cassLa Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha demanat l’execució forçosa de diversos deutes per cotitzacions de treballadors per compte propi i d’assalariats, per un import total de 67.912,73 euros. Tal com publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), aquestes quantitats es reclamen a les persones que no han pogut ser localitzades, i tenen un termini de tretze dies per presentar un recurs davant el Consell d’Administració de la CASS.

En total, la CASS reclama un deute per cotitzacions a quinze persones diferents, de les quals, dotze són treballadors per compte propi i tres són assalariats. Les quantitats que es deuen fan referència a cotitzacions des de l’any 2009, i varien des dels 119,44 euros la més baixa fins als 16.323,74 euros la més elevada, que comprèn cotitzacions des del desembre del 2009 fins l’abril del 2013.