La CASS atén una mitjana d’un centenar d’afiliats a diari presencialment

servei d'atenció de la CASS
El servei d’atenció de la CASS. Foto: ARXIU

El Consell d’Administració valora molt positivament i agraeix al personal de la CASS l’esforç realitzat durant l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 per continuar oferint un servei òptim, adaptant-se en cada moment a les necessitats dels afiliats. En aquest sentit, en un comunicat explicant els acords de la reunió celebrada aquest dimarts, es destaca que s’atenen entre 100 i 150 usuaris al dia de manera presencial per aquells tràmits que no es poden realitzar de manera telemàtica. També s’ha reforçat el servei telefònic, que ha fet front a pics de 1.000 trucades diàries i tant per cents de resposta que oscil·la entre el 80 i 90%.

Així mateix, la nota de premsa exposa que s’han realitzat 500 Pins per mes, per accedir a la part privada de la web de la CASS, superant en aquest moment els 32.000 assegurats que poden fer tràmits on-line. També s’explica que es dona resposta en menys de 24h dels correus rebuts, amb un mitja de 300 diaris i pics de 500 correus.

Així mateix, el Consell d’Administració felicita el personal pel desenvolupament de l’eina telemàtica d’accés i sol·licitud d’ajuts a empresaris i compte propi que ha permès realitzar 6.000 peticions: 936 de reducció de quota de compte propi, 2.453 de suspensió de cotització de compte propi i 2.490 empreses que han demanat l’exempció de pagament de cotització part empresarial dels seus assalariats. També pel desenvolupament de la segona llei òmnibus on s’incorporen les prestacions per suspensió d’activitat d’assalariats i compte propi que estarà actiu durant el mes de maig.

També s’assenyala la col·laboració amb el Ministeri de Salut en la realització de 1.318 baixes laborals per aïllament o detecció de Covid-19: 529 casos de Covid-19, 247 aïllaments per persones amb patologies de risc i 542 casos de necessitat d’aïllament per contacte.

 

Decisions del Consell d’Administració de la CASS
En la reunió d’aquest dimarts, el Consell d’Administració de la CASS ha aprovat la renovació del material de xarxa i el projecte d’instal·lació i configuració de la xarxa, una actualització necessària per fer front a l’increment de gestions telemàtiques.

També s’ha acordat la licitació d’un concurs públic nacional per la contractació d’un sistema de gestió de torns, cites prèvies i agendes compartides. Aquesta contractació és la segona fase de millora de l’atenció presencial dels usuaris de la CASS. El 2019 es va realitzar la millora de l’àrea d’atenció al públic, incrementant l’espai de recepció per així poder informar i dirigir correctament als usuaris que es desplacin a la CASS. L’eina que es vol contractar ha de permetre als usuaris demanar cites prèvies i gestionar des d’un sol punt les agendes de tots els departaments, evitant així esperes innecessàries.

TOTES LES NOTÍCIES