La CASS abonarà les tarifes del SAAS per processos en lloc de per actes amb un topall màxim

El  Govern ha aprovat aquest dimecres un decret a través del qual es modifiquen les tarifes de responsabilitat de la CASS de determinats actes i procediments realitzats pel SAAS. Tal com ha exposat el ministre portaveu, Jordi Cinca, aquest decret suposa que a partir d’ara la CASS pagui per processos i no per actes com fins ara. És a dir, a partir d’ara no es pagarà per actes de manera individual sinó que un cop establert el que pateix el pacient es determinarà el procés i en base a això hi haurà una tarifa. Tal com ha remarcat Cinca, aquesta modalitat “ha d’afectar el menys possible a l’usuari”, tot i que es fixa un topall màxim del que hagi de pagar de 1.455 euros en el cas d’intervencions complexes i sempre que l’ingrés arribi fins als 30 dies. L’usuari continuarà pagant el 10% i la CASS el 90% com fins ara i, segons Cinca, aquest model busca “l’estabilitat de la despesa sanitària” i no tant un estalvi per a les arques de la CASS.

A partir d’ara, la CASS pagarà certes tarifes del SAAS per processos i no per actes de manera individual com es feia fins ara, de manera que s’inclou en un preu únic totes les prestacions i honoraris dels professionals mentre l’usuari està hospitalitzat. Això es farà així en base al decret a través del qual es modifiquen les tarifes de responsabilitat de la CASS de determinats actes i procediments realitzats pel SAAS i que ha estat aprovat aquest dimecres pel Govern. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha destacat que a l’usuari aquests canvis “l’han d’afectar el mínim possible”, ja que continuarà abonant el 10% del total de la factura com fins ara en cas d’hospitalització, si bé s’estableix un topall màxim.

Així, el decret fixa un topall de 1.455 euros de participació de l’usuari per a les intervencions quirúrgiques complexes (amb els costos de la UCI i/o intervencions d’elevada complexitat incloses) que arriben als 30 dies d’ingrés. De fet, s’estableixen tarifes per dies en cas d’intervenció a raó de 150 euros per a la primera jornada (ja que s’entèn que és quan es fan el gruix de les proves i actes), i de 45 euros per a la resta de dies fins al 30è dia, i en cas d’altres atencions mèdiques el primer dia s’haurà de pagar 135 euros i 30 euros per a la resta amb un màxim de 30 dies. A partir del 31è dia l’import és de 16 euros. En aquestes tarifes, però, no s’inclouen els fàrmacs especialment costosos ni l’hemodiàlisi, per exemple.

Tal com ha posat en relleu el ministre portaveu, aquest model busca “l’estabilitat de la despesa sanitària” i no tant un estalvi per a les arques de la CASS, vetllant perquè es “mantingui la qualitat”.

ANA