La Cambra proposa que es puguin crear societats limitades simplificades amb capital a partir d’1 euro

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis proposa que s’introdueixi una nova figura de societats limitades simplificades. En el marc de la modificació de la llei de societats que es vol fer per simplificar els tràmits, el president de la Cambra, Marc Pantebre, assenyala que es podria crear aquesta figura per als emprenedors que es vulguin iniciar en activitats empresarials. A més, proposa que es pugui fer amb un capital a partir d’un euro, i després anar-se adaptant al capital mínim de 3.000 euros que s’exigeix normalment.

Juntament amb la presentació dels resultats de les enquestes de conjuntura econòmica realitzades per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, el president Marc Pantebre acostuma a proposar algunes de les vies que l’entitat considera que afavoririen el context econòmic. En aquesta ocasió Pantebre ha assenyalat que en la línia de la simplificació que es vol aconseguir amb la modificació de la llei de societats, es podria introduir una nova figura de societat limitada simplificada.

La idea és que sigui una figura que doni resposta a les persones que volen iniciar una activitat empresarial de manera senzilla. Pantebre ha proposat que hi podria haver uns estatuts estàndards per a aquests models i que es podria fer la societat amb un capital mínim d’un euro. Aleshores, l’empresa s’hauria d’anar adaptant paulatinament als requisits dels 3.000 euros de capital mínim de qualsevol societat limitada, i ho hauria de fer destinant un percentatge establert de la seva liquidació de comptes.

Aquesta és una de les propostes que s’ha fet, però Pantebre també ha recordat la necessitat de simplificar la burocràcia i anar cap a una e-administració que permeti més connexió entre els organismes, una simplificació dels processos, i la possibilitat de fer els tràmits en línia.

Pel que fa a la preocupació dels empresaris per l’augment de la pressió fiscal, ha indicat que és important que aquesta vagi acompanyada de mesures de reactivació, com són la formació continuada o els crèdits de finançament preferent que ofereix el Gvoern.

A més, ha indicat que és important potenciar la internacionalització de les empreses, i per això ha assenyalat els esforços que fa la cambra amb missions a l’estranger com la que van fer recentment als Emirats Àrabs o la que està prevista a Moscou.

Així, el president de la Cambra també considera que el Govern hauria de potenciar la internacionalització de les empreses i destinar una partida econòmica per ajudar els empresaris que volen anar a l’exterior.