La Cambra participa en el projecte europeu Interreg-Poctefa CCI Pirineus Med

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra és un dels agents del projecte Interreg que sota el nom CCI Pirineus Med té com a objectiu impulsar la cooperació econòmica i els fluxos comercials dins de l’espai transfronterer, entre Catalunya, França i Andorra. La iniciativa que finalitzarà a l’abril de 2019 compta amb un pressupost de 1.271.000 euros i va adreçada a Pimes, microempreses i autònoms. D’aquests, el 65%, és a dir 754.000 euros, estan subvencionats pel fons FEDER.

Entre les propostes d’actuació hi ha el desenvolupament d’eines, de nous models empresarials, de mètodes i iniciatives comunes que permetin les aliances estratègiques en l’àmbit internacional dels actors econòmics del territori. CCI Pirineus Med és una iniciativa finançada pel programa Interreg‐POCTEFA de la UE que té com a objectiu reduir la disparitat existent entre les regions en termes de desenvolupament econòmic i social, així com de la seva sostenibilitat ambiental per aconseguir una Europa unida i cohesionada. El programa Interreg POCTEFA pretén ajudar, en aquest cas, a crear un espai de creixement econòmic i social a l’àrea transfronterera Catalunya‐França‐Andorra.

En aquest context, les cambres de Comerç de Girona, Perpinyà, Andorra i Lleida s’han unit per sumar esforços, promocionar i fomentar les relacions empresarials entre aquests quatre territoris. És cert que les polítiques nacionals de suport al negoci transfronterer existeixen, però també ho és que les empreses –i en especial les Pimes‐ pateixen un dèficit d’acompanyament tècnic i jurídic que dificulta el seu desenvolupament transfronterer i internacional. Aquest fet va ser constatat en un estudi realitzat per les Cambres de Comerç implicades i en ell es posava de manifest el gran desconeixement del territori entre les empreses, però també que un elevat percentatge d’aquestes manifestava el seu interès en iniciar relacions comercials amb les empreses de la regió transfronterera de Lleida, Girona, Pirineus Orientals i Andorra.

Entre les accions a desenvolupar hi ha la creació d’una xarxa de tècnics especialistes transfronterers que assessorin a les empreses en el seu model de negoci, l’organització d’esdeveniments internacionals i la creació d’eines de mobilitat com una APP o el Club de l’empresari transfronterer per tal que aportin valor afegit i noves potencialitats a les empreses del territori.

Els resultats esperats se centren en intensificar les relacions comercials que fomenten el desenvolupament econòmic; facilitar la cooperació i la flexibilitat administrativa entre els territoris per afavorir la mobilitat empresarial; generar oportunitats d’ocupació mitjançant la cooperació; impulsar l’enfortiment de les empreses per a la seva sortida als mercats exteriors així com la creació de partenariats transfronterers que desenvolupin accions conjuntes.

D’aquesta manera es pretén contribuir a complementar les polítiques nacionals de cada territori, aportant projectes integrals amb un efecte visible a l’espai POCTEFA, donant solucions innovadores que facilitin la presa de decisions davant les debilitats diagnosticades i la perdurabilitat dels resultats del projecte.

L’augment de les relacions comercials i les aliances estratègiques és un dels pilars de treball de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra. Unes actuacions que tenen com a finalitat promoure un teixit empresarial àgil i dinàmic, que aposti per la innovació, la competitivitat i la internacionalització. Quan una empresa vol obrir nous mercats acostuma a adreçar‐se a mercats emergents, amb potencial de creixement… i sovint deixa de banda els mercats més propers, els veïns, que per contra, poden suposar una gran oportunitat de negoci. És en aquest context on trobem el mercat transfronterer.

El territori transfronterer és sovint el gran desconegut tant empresarial com socialment parlant. En termes estratègics, podríem dir que es tracta d’un no client; un consumidor potencial que no ens coneix; algú a qui l’empresa no ha destinat cap esforç ni per conèixer‐lo ni per captar‐lo tot i que pot suposar una oportunitat molt interessant en el futur a mig i llarg termini. Si bé és cert que les barreres físiques ja fa anys que no existeixen, ens trobem que quan parlem d’aquestes regions hi ha una mena de barrera psicològica que dificulta les relacions entre el territori i la seva cohesió.

(Text: Cambra de Comerç)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *