La biblioteca Nacional i la xara de biblioteques no s’aturen tot i la situació provocada per la COVID-19

Nova seu de la Biblioteca Nacional
Imatge de la nova seu de la Biblioteca Nacional. Foto: Arxiu

La Xarxa de Biblioteques d’Andorra i la Biblioteca Nacional fan un balanç positiu dels serveis prestat durant el 2020 malgrat la situació sanitària provocada per la COVID-19 que va obligar a tancar els centres durant uns mesos. Així ho reflecteixen sobretot els serveis en línia, que han incrementat de manera exponencial. Les dades estadístiques de la plataforma de préstecs de llibres electrònics marquen que hi ha 541 usuaris inscrits, més del doble que l’any passat, i s’han fet 2.114 préstecs de documents, molt per sobre dels 1.084 registrats durant el 2019.

Actualment hi ha uns 1.570 documents en préstec (llibres en català, castellà, francès, anglès i portuguès, i audiollibres) i 18 subscripcions a revistes en català, castellà i francès. Els llibres més prestats han estat: ‘La música que sona quan acaba la cançó’, de Marta Grau; ‘Boulder’, d’Eva Baltasar, i ‘Loba negra’, de Juan Gómez-Jurado.

En el cas del préstec físic el total durant el 2020 ha estat de 27.642 documents (llibres, revistes, audiovisuals). La mitjana mensual de llibres prestats ha estat de 3.071 documents. Malgrat els mesos de tancament i les restriccions d’accés, el nombre de préstecs ha disminuït només un 37% en comparació l’any 2019.

Els llibres més prestats en aquest cas han estat els llibres de Dolores Redondo, ‘La cara norte del corazón’, ‘Todo esto te daré’ i ‘El guardián invisible’ i els de Juan Gómez Jurado ‘Reina roja’ i ‘Loba negra’.

Pel que fa als usuaris, la Xarxa de Biblioteques d’Andorra ha rebut un total de 48.468 usuaris durant el 2020, i la mitjana d’assistència mensual ha estat de 5.386 usuaris. El nombre de visites total ha disminuït un 57% respecte al 2019, però s’ha de tenir en compte que les Biblioteques de la Xarxa van romandre totalment tancades al públic del 13 de març al 22 de juny i que la Biblioteca Pública de Govern va romandre tancada al públic del 13 de gener al 28 de febrer per obres. També cal tenir en compte les restriccions d’aforament que només permeten una utilització reduïda de la capacitat a cada centre. Durant el 2020 hi ha inscrits 30.345 lectors, uns 734 més que l’any 2019.

 

Més documents al fons de la Biblioteca Nacional

Pel que fa a la Biblioteca Nacional, cal recordar que tot i treballar conjuntament amb la Xarxa de Biblioteques d’Andorra, no en forma part oficialment degut a l’especificitat de la col·lecció que custodia i les diferents condicions d’accés als serveis. D’aquesta manera, i tenint en compte les dades de la Biblioteca Nacional, durant el 2020 el fons bibliogràfic ha augmentat en 1.822 nous documents, arribant fins a la xifra de 45.405 documents catalogats. La major part procedien del servei de Dipòsit legal, un 45,90%. Cal destacar però el gran nombre de donatius rebuts al llarg de l’any, que van representar un 20% del total.

En la mateixa línia que la Xarxa de Biblioteques, les consultes en línia han incrementat respecte l’any passat. El catàleg en línia ha registrat un total de 2.718 sessions i s’han realitzat 12.674 consultes, ambdues xifres gairebé el doble que l’any 2019. El gruix més gran de connexions s’han dut a terme des d’Andorra amb un 76,09%, seguit d’Espanya, amb un 21,74%. La major part de les consultes les han dut a terme nous usuaris, cosa que ens indica que la situació d’excepcionalitat viscuda aquest any ha donat major rellevància als serveis a distància.

El nombre total de préstecs de materials duts a terme ha estat de 279, una xifra força menor respecte a l’any passat. Les matèries més prestades han estat la llengua i la literatura, i l’economia i el dret. Al llarg de l’any els usuaris amb carnet de préstec de materials registrats van ser de 619, 28 més que l’any anterior. Cal tenir en compte que el nombre de documents disponibles en préstec és molt limitat i l’accés per a la consulta en sala és lliure i no requereix d’un carnet de biblioteca. D’aquests usuaris amb carnet un 58,71% són dones, i un 39,65% homes. La resta, un 1,64%, correspondria a institucions.

TOTES LES NOTÍCIES