El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, l’adjudicació de les obres de la tercera fase d’eixample i rectificació de la CG2 a Soldeu, del PK 18+350 al PK 18+670, al marge esquerre, a l’empresa LOCUBSA, per un import de 710.712,97 euros. El termini d’execució de les obres és de 18 setmanes.

Aquest projecte s’emmarca en els eixamples viaris que el Govern està efectuant per millorar la capacitat i la seguretat viària.

El projecte contempla l’eixample de la plataforma viària enllaçant amb l’eixample recentment pavimentat de l’obra de la rotonda del riu Gros, pel nord, i amb la CG2 amb una secció de tres carrils a la zona de l’allau de Soldeu.

El projecte eixamplarà la plataforma del marge esquerre, costat muntanya, de manera que la carretera quedi amb 1,25 metres de voral, tres carrils de circulació (un de baixada i dos de pujada) i 1 metre de voral al costat riu. En total l’amplada serà de 13 metres.