L’0ficina Jove tramita el nou ajut per a persones que han perdut l’habitatge

L’Oficina Jove i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell tramiten la nova línia de prestacions econòmiques d’urgència especial per atendre a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament, d’execució hipotecària o de dació en pagament.

La novetat que presenta aquesta prestació és que s’incorpora una nova línia que dóna abast a aquelles persones que s’han quedat sense habitatge, tant si l’havien comprat o si estaven de lloguer, arrel d’una sentència judicial.

Davant d’aquest nou ajut, la regidora de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Meritxell Planes, ha manifestat que “és una eina més per ajudar a un col·lectiu determinat que es troba amb una situació desfavorable on cal el suport de l’administració, i així ho fem des de l’oficina d’habitatge de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell”.

Cal recordar que fins abans d’aquesta nova resolució només es contemplava prestacions econòmiques d’urgència especial per a quotes impagades tant de lloguer com de préstec hipotecari.

Pel que fa a les característiques d’aquest nou ajut cal remarcar que només s’atorga una vegada; que es pot sol·licitar dins del període de sis mesos des que s’ha hagut de deixar l’habitatge; i que excepcionalment durant els tres primers mesos el termini anterior s’amplia a 12 mesos (fins el 4 d’abril de 2013).

Les persones que vulguin sol·licitar aquesta prestació caldrà que disposin d’un contracte de lloguer o que s’està en procés de cerca d’habitatge. En aquest cas, es pot dictar una resolució favorable condicionada, i caldrà aportar el contracte de lloguer dins el termini de 60 dies des de la data de la notificació. L’import màxim de renda és de 400 euros mensuals.

 

TOTES LES NOTÍCIES