L’ IPC avançat registra una taxa interanual al mes d’abril de 2013 del +0,5%

La variació interanual estimada de l’IPC per al mes d’abril del 2013 és del +0,5% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador suposa un càlcul previ de l’IPC que, en cas de confirmar- se, suposaria una disminució de quatre dècimes respecte la variació del mes anterior (març 2013 +0,9%).