Jugar amb trencaclosques

Jugar amb trencaclosques a una edat primerenca pot servir perquè els nens desenvolupin millors habilitats espacials en un futur. Així ho demostra un estudi basat en la observació, realitzat per una psicòloga i professora de la Universitat de Chicago experta en el desenvolupament de les habilitats matemàtiques en nens petits. L’estudi ha consistit en observar els pares interaccionar amb els seus fills durant les activitats diàries realitzades a casa. Així, els nens que juguen amb trencaclosques entre els 2 i els 4 anys d’edat tenen unes millors habilitats de percepció de l’espai quan abasten els 4 anys i mig. A més, cal tenir en compte que l’habilitat de transformar formes mentalment és un indicador rellevant perquè els nens acabin cursant estudis relacionats amb les ciències, la tecnologia, l’enginyeria o les matemàtiques, més endavant.

En l’estudi també es va observar que, encara que tant nens com nenes milloren les seves habilitats espacials, els nens tendeixen a fer trencaclosques més difícils i els seus pares mostren més compromís durant el joc que els pares de nenes.

Per tot això, l’estudi demostra la importància d’utilitzar vocabulari relatiu a les matemàtiques i a conceptes relacionats amb l’espai durant l’aprenentatge dels nens a una edat primerenca.

TOTES LES NOTÍCIES