Josep Maria Pijuan renovarà com a president del Tribunal de Corts

Josep Maria Pijuan renovarà com a president del Tribunal de Corts per sis anys més.

El BOPA publica avui l’acord del Consell Superior de Justícia per renovar-ne la designació, que es farà efectiva el 3 de febrer. Pijuan haurà de tornar a jurar el càrrec com a magistrat i com a president del tribunal.

Precisament una de les reivindicacions del poder judicial és que no facin falta aquesta renovacions dels càrrecs cada sis anys.