Jocs SA demana a Lleure 3D pel registre “de mala fe de la marca Casino de les Valls”

Jocs SA ha emès un comunicat on anuncia una demana contra Lleure 3D per haver registrat, segons ells, de mala fe,  la marca Casino de les Valls. El comunicat íntegre diu el següent:

“Jocs S.A. ha iniciat un procediment per via civil contra Lleure 3D per la seva actuació de registrar la marca “Casino de les Valls” amb “evident mala fe i un clar abús de dret.

Lleure 3D no pot fer res amb aquesta marca registrada ja que el concurs per a l’obertura d’un casino està adjudicat a Jocs SA, que és qui l’ha guanyat amb aquest mateix nom comercial.

Per tant, Lleure 3D no podrà mai, en la situació actual, utilitzar l’esmentada marca, qual cosa prova que el seu registre és de mala fe amb l’única finalitat d’impedir que Jocs SA culmini el procediment per a l’obtenció de la llicència d’explotació del casino i la seva posterior obertura.

L’actuació de Lleure 3D, amb la posterior publicació als mitjans de comunicació d’un seguit d’informacions manifestant que Jocs SA no estava en condicions d’obrir el casino, referma la voluntat de Lleure 3D de malmetre la imatge de Jocs SA als efectes de no poder culminar el procés per a l’obertura del casino, posant de relleu, encara més, la seva mala fe.

La citació judici de Jocs SA contra Lleure 3D ja ha estat presentada i per torn ha tocat a la Batllia Civil 2, que ha posat data per a la presentació de la demanda: el proper dia 2 de juliol.

Amb la demanda Jocs SA demanarà la declaració de nul·litat del registre de la marca inscrita per Lleure 3D, amb reserva de reclamar també els danys i perjudicis patits pel registre de mala fe de Lleure 3D, i totes les costes judicials derivades.

Cal recordar tanmateix que les marques presentades pels diferents participants al concurs van ser diverses i, que al tractar-se d’un requisit que no puntuava, la majoria de projectes va demanar fer ús de la marca ‘Gran Casino d’Andorra’, registrada per Govern per posar-la a disposició del guanyador del concurs”.

Jocs SA

TOTES LES NOTÍCIES