Itineraris especials per la Covid-19 durant l’entrada i la sortida de les escoles d’Encamp

Els itineraris especials d'entrada i sortida de les escoles de primera ensenyança d'Encamp
Els itineraris especials d’entrada i sortida de les escoles de primera ensenyança d’Encamp. Font: Comú d’Encamp

El Comú d’Encamp ha senyalitzat uns itineraris especials per a realitzar un circuit unidireccional en els carrers d’accés als centres escolars de maternal i primera ensenyança d’Encamp, per seguir-los en el moment de l’entrada i sortida de les escoles, com a mesura per evitar aglomeracions de familiars a la porta de les escoles i evitar la propagació de la COVID19.

Concretament a l’escola francesa s’ha senyalitzat el carrer de les Escoles i el carrer René Baulard, per tal que els alumnes i familiars circulin sempre per la vorera dreta per evitar encreuaments i alhora s’han indicat dues zones (sobre el pont i a l’antic quiosc) per esperar durant l’entrada i la sortida i evitar aglomeracions a la porta.

A l’escola andorrana s’ha senyalitzat el carrer del Pedral i s’habilitaran tres zones d’espera per als familiars d’acord amb els punts d’entrada i sortida segons el cicle educatiu. Els familiars dels alumnes de primer i segon cicle tindran la zona a partir de la rampa de l’aparcament i la vorera del davant, maternal a la zona més propera a la porta principal i tercer cicle a la vorera de la part superior del carrer.

Des de les direccions de les escoles i el Comú s’ha senyalitzat amb cartells durant tot el recorregut, s’ha preparat un plànol i un vídeo explicatiu amb les recomanacions a seguir per part de les famílies. Des del Comú i les escoles s’agraeix la col·laboració a tots els familiars i alumnes per seguir les indicacions i aconseguir evitar aglomeracions i encreuaments innecessaris en el moment de l’entrada i la sortida de les escoles.

El servei de circulació del Comú informarà a les famílies i s’encarregarà de col·locar les tanques perimetrals per indicar el circuit marcat i de regular el trànsit que, en aquesta franja horària, està limitat i amb accés restringit als veïns, o als abonats a l’aparcament del Complex.

Aquesta mesura s’ha adoptat conjuntament amb les escoles per facilitar a les famílies el portar i recollir els infants, garantir el distanciament social i sumar una mesura més per evitar la propagació de la COVID19.

Itinerari Escola Francesa. Veure el Vídeo

Itinerari Escola Andorrana. Veure el Vídeo

TOTES LES NOTÍCIES