Internet desbanca la telefonia tradicional com a eina de comunicació

Continua la caiguda en picat del tràfic telefònic, sobretot pel que fa a la telefonia fixa. En el cas dels mòbils, s’utilitzen, cada cop més, com a eines per entrar a internet i no pas per trucar. De fet, segons les dades d’Estadística, el tràfic per la xarxa s’ha disparat l’últim any.

Tot i que continuen creixent els abonats de telefonia, cada cop es fan a Andorra menys trucades de veu. Això val tant per les nacionals, dos terços del total, com per les internacionals i s’aplica igualment a la xarxa fixa i a la mòbil.

És a dir, el tràfic telefònic tradicional cau fins a mínims històrics. Es veu clarament analitzant les dades del mes de setembre, amb descensos generalitzats dels minuts destinats a trucades. Destaca, sobretot, que en només un any l’ús dels telèfons fixos s’ha desplomat fins a un 33%. És a dir, s’han fet un terç menys de trucades nacionals.

Si ens fixem en el tràfic telefònic internacional, menys rellevant en xifres absolutes, la tendència es confirma. Es fan i es reben menys trucades de veu perquè la gent utilitza altres vies per comunicar-se amb l’exterior.

I aquesta alternativa a la telefonia tradicional és internet, que, mentre baixa la quantitat de minuts que destinem a trucar, experimenta un creixement exponencial. Tant és així que el tràfic per la xarxa s’ha enfilat fins als 5,18 milions de gigues, el que suposa un 71% més que dotze mesos abans.