Interior i el SAAS signaran diversos convenis per optimitzar recursos

espotEl Consell de Ministres ha aprovat diversos convenis de col·laboració entre el Ministeri de Justícia i Interior i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), per tal d’optimitzar els recursos humans i tecnològics i millorar la formació i prestació dels serveis assistencials. Aquests convenis se signaran entre les parts atorgants en les properes setmanes i tindran una durada inicial de tres anys, renovables tàcitament.

Així, el Ministeri i el SAAS signaran un primer Conveni marc per guiar el conjunt de col·laboracions que s’estableixin, i aquest es desenvoluparà mitjançant diversos convenis específics entre el SAAS i el Departament d’Institucions Penitenciàries, el Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, el Departament de Justícia i Interior, i el Departament de Policia.

Pel que fa al Conveni entre el Departament d’Institucions Penitenciàries, el SAAS i la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, substitueix el que es va signar el 2012 i té com a objecte ampliar la prestació de serveis assistencials als interns del Centre Penitenciari, i també a la formació i el suport logístic assistencial. Mitjançant aquest acord es regularan les prestacions sanitàries que el SAAS proveeixi als interns i es millorarà l’atenció psicològica i mèdica especialitzada, atès que s’inclouen per primera vegada la figura d’un segon metge, d’un ginecòleg i d’una llevadora per al seguiment de l’embaràs de les internes, així com de fisioterapeutes i d’un metge rehabilitador. També es preveu l’elaboració de protocols d’avaluació, orientació, intervenció i tractament per a la salut mental, drogodependències o malalties de transmissió sexual.

El Conveni de col·laboració entre el SAAS i el Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS) en matèria de formació i suport logístics assistencials té com a objectiu que el DPEIS estableixi plans de prevenció i d’emergències per a les instal·lacions del SAAS, que ofereixi xerrades informatives i es realitzin simulacres conjunts en àmbits com accidents de carretera, muntanya o túnels. A més, el SAAS col·laborarà amb formació contínua dels bombers infermers del DPEIS i realitzarà revisions mèdiques als professionals per a la renovació dels permisos de conduir especials.

El Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i Interior i el SAAS en matèria de formació i suport logístic assistencial establirà les bases de col·laboració entre l’Àrea de Medicina Legal i Forense i el SAAS. Així, es preveu facilitar el personal per a ajudanties de les autòpsies, la cobertura de guàrdies localitzables i la realització de protocols conjunts per a la utilització de la sala d’autòpsies, de les cambres frigorífiques, dels espais dels estocs de mostres anatòmiques, i del tanatori.

Finalment, el Conveni de col·laboració entre el Departament de Policia i el SAAS també versa sobre la formació i el suport logístic i assistencial i permetrà que el SAAS realitzi les revisions mèdiques als membres del Cos de Policia per a la renovació dels permisos de conduir especials. També obre la porta a l’elaboració de protocols, en concret pel que fa al trasllat de detinguts i presoners a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.