Intel·ligència Artificial per millorar l’atenció a la salut mental

Sanitari amb mascareta i gorra
Sanitari amb mascareta i gorra

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada quatre persones patirà algun tipus de trastorn mental al llarg de la vida. Els problemes de salut mental afecten més les classes socials menys afavorides i les persones amb un nivell d’estudis més baix. El districte de Nou Barris és un dels més desafavorits de la ciutat de Barcelona i presenta un dels índexs de vulnerabilitat i de pobresa econòmica més alts.

És en aquest context que el passat mes d’abril es va signar un conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) i l’Associació Centre Higiene Mental Nou Barris (ACHMNB), entitat que gestiona la salut mental pública de la població adulta del districte de Nou Barris de Barcelona. L’objectiu del conveni és crear un context de col·laboració per analitzar les dades disponibles per part de l’ACHMNB mitjançant tècniques d’Intel·ligència Artificial que permetin fer prediccions útils per a la tasca assistencial i millorar l’eficiència en el seguiment dels pacients greus. El responsable a la UPC del projecte serà l’investigador del Departament de Matemàtiques Miguel Rodríguez Olmos i professor a l‘Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) ‘, al Campus del Baix Llobregat.

“La UPC té molt interès a desenvolupar col·laboracions en l’àmbit de la salut i les nostres línies estratègiques apunten cada cop més a fer recerques en aquest àmbit que siguin útils a la societat. Per això l’interès d’aquest conveni és obrir les línies d’investigació en el sector de la salut mental, per la seva importància i perquè requereix molts esforços per a millorar”, ha manifestat el rector Francesc Torres durant l’acte de signatura del conveni, en què també ha intervingut Paloma Lago Baylin, presidenta de l’ACHMNB.

“La nostra institució atén uns 7.500 pacients l’any del districte de Nou Barris i disposem de dades informatitzades”, ha explicat la presidenta de l’ACHMNB. “Volem treballar aquestes dades juntament amb la UPC mitjançant models complexos de predicció, principalment en tres línies: evitar els reintents de suïcidi, prevenir les descompensacions i hospitalitzacions de pacients amb trastorn mental greu, i fer un seguiment eficaç de depressions en pacients joves”, ha afegit Lago Baylin.

L’ACHMNB es va crear a Barcelona l’any 1981 amb vocació de donar assistència pública en salut mental per als ciutadans de Nou Barris, una de les zones més desafavorides de la ciutat. Desenvolupa assistència psicològica i psiquiàtrica a usuaris adults (a partir dels 18 anys) per assolir la seva màxima recuperació i reinserció. També executa activitats de prevenció i promoció en salut mental a la comunitat i a través de les entitats del barri.

Per Tecnonews

TOTES LES NOTÍCIES