Inspecció de Treball obre 158 expedients sancionadors durant el 2012

El Servei d’Inspecció de Treball del ministeri de Justícia i Interior ha publicat la síntesi d’activitats corresponent a l’any 2012. El document constata un total de 872 inspeccions i actuacions amb aixecament d’acta, 728 de les quals relacionades amb les condicions generals i 144 amb aspectes de seguretat. El nombre total d’expedients sancionadors incoats ha estat de 158, un 23% més respecte els 128 expedients sancionadors incoats al 2011.

L’import total de les sancions proposades ha pujat fins els 423.092 euros, mentre que l’any 2011 els expedients sancionadors van representar un volum de 312.198 euros. El sector on es van registrar més expedients sancionadors va ser el d’Hostaleria (57 casos), seguit per Indústria (28 casos), Construcció (18 casos) i Comerç (17 casos).

Pel que fa al control de les condicions generals de treball, el total d’actes esteses va ser de 728, mentre que el total de centres de treballs inspeccionats durant l’any 2012 va ser de 264. El nombre d’inspeccions d’ofici (primera actuació) va ser de 33.

En el cas del nombre de denúncies rebudes per Inspecció de Treball, aquestes s’han anat incrementant al llarg dels darrers anys fins el punt de duplicar-se, passant de les 77 de l’any 2008 fins les 172 de l’exercici 2012.

En l’àmbit de les consultes ateses pel servei d’inspecció de treball durant l’any 2012, aquestes van arribar a un total de 4.793 presencials i 13.396 telefòniques. Els acomiadaments van ser el motiu principal de consulta en el cas de les presencials, mentre que la via telefònica va ser emprada també especialment per consultes relacionades amb la retribució dels permisos i les vacances, així com els acomiadaments.

TOTES LES NOTÍCIES