Informe del CSJ sobre l’impacte de gènere en l’àmbit judicial de l’any 2023 amb un paper rellevant de la dona

La seu de la justícia
La seu de la justícia (SFG)

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha fet arribar al Govern i al Consell General l’informe sobre l’impacte de gènere en l’àmbit judicial de l’any 2023. L’informe respon al manament de l’article 37.3 de la Llei qualificada de la Justícia, la finalitat del qual és la necessitat d’analitzar la distribució de gènere als diferents tribunals judicials en l’any 2023, amb l’objectiu d’identificar possibles disparitats de gènere i el seu impacte en el sistema judicial.

Pel que fa a la composició del cos judicial, s’observa una majoria de dones batlles en comparació amb el nombre d’homes. Aquesta tendència pot ser el resultat de polítiques d’igualtat de gènere, programes de reclutament o factors socioeconòmics. Altrament, no es pot perdre de vista que una de les principals fonts de reclutament prové del personal de l’Administració de justícia que ocupa el lloc de treball de secretari o secretària judicial, on la presència de les dones és molt superior a la dels homes.

Pel que fa als magistrats, hi ha paritat entre els magistrats homes i dones, tot i la minsa diferència.

En el cas de la Fiscalia, s’observa una majoria de dones entre els fiscals adjunts. D’igual manera que en el cas dels batlles, aquesta tendència pot ser el resultat de polítiques d’igualtat de gènere, programes de reclutament o factors socioeconòmics.

En l’àmbit dels secretaris i les secretàries judicials, s’observa una tendència fortament dominant de les dones com a secretàries judicials fruit, possiblement, de les polítiques d’igualtat de gènere, programes de reclutament o factors socioeconòmics.

A nivell general cal destacar que les dones tenen una representació rellevant més enllà de la simple paritat de gènere en les diferents instàncies judicials i en la fiscalia, el que comporta la no afectació de la representativitat i la diversitat de perspectives en la presa de decisions judicials, des del prisma de la igualtat efectiva de dones i homes com a objectiu per a superar la desigualtat estructural general que pateixen les dones respecte als homes, la qual cosa aferma la imparcialitat i legitimació del sistema judicial.

Des del Consell Superior de la Justícia es valora com a important garantir que la composició de gènere als diferents tribunals reflecteixi la diversitat de la societat, la qual cosa pot millorar l’accés a la justícia per a la ciutadania en el seu conjunt, independentment del seu gènere.

En aquest sentit, es continua treballant amb la implementació i el reforç de les polítiques que promoguin la igualtat de gènere en la selecció, contractació, formació i promoció dins del sistema judicial, així com en la sensibilització i Formació. En aquest sentit s’estan executant programes de sensibilització i formació sobre biaix de gènere i diversitat per a jutges, advocats i personal judicial.

Actualment es continua treballant per a establir mecanismes d’avaluació per a rastrejar la composició de gènere als tribunals i abordar qualsevol disparitat identificada de manera proactiva, ja que abordar les disparitats de gènere en l’àmbit judicial del Principat d’Andorra és fonamental per a garantir l’equitat, la justícia i l’eficàcia del sistema judicial en conjunt.

Aquest informe també s’ha fet arribar a l’Institut Andorrà de les Dones.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES