Impuls a la prevenció de drogodependències amb tallers adreçats als alumnes del tres sistemes educatius

Joves fent 'botellón'
Joves fent ‘botellón’ (Arxiu)

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la licitació d’un concurs públic per a impulsar tallers de prevenció de drogodependències adreçats als alumnes dels tres sistemes educatius del país. La licitació s’impulsa en el marc del Pla nacional contra les drogodependències (PNCD) que defineix que s’han de promoure diferents programes de prevenció de drogodependències amb l’objectiu d’oferir informació i sensibilitzar sobre els efectes i les conseqüències del consum de drogues, la reducció de riscos i les actituds capaces de reforçar els factors de protecció i els hàbits saludables.

Així els tallers tenen com a objectiu millorar la informació en relació amb l’alcohol i altres drogues i augmentar la percepció del risc associat al consum; reforçar l’abstinència, els hàbits saludables i l’acceptació del no consum i oferir alternatives al consum. També recerquen promoure la reflexió crítica sobre el consum de drogues i a l’entorn de les habilitats personals i socials adreçades a saber reconèixer la pressió de grup i social per consumir i fer-hi front, i al procés de presa de decisions. Tot plegat amb l’objectiu final de reduir el consum d’alcohol i altres drogues i els riscos associats a aquest consum.

El concurs públic té per objectiu la contractació de dos tipus de tallers adreçats als adolescents del país considerant que la prevenció es considera l’eix fonamental per fer front a les drogodependències. Per una banda, un taller de prevenció del consum de drogues i dels riscos associats al consum adreçat als alumnes de 2n de 2n cicle de 2a segona ensenyança del sistema educatiu andorrà i el nivell equivalent en la resta de sistemes educatius. Aquest primer taller s’ha d’orientar a sensibilitzar i informar sobre els aspectes relacionats amb determinades conductes de risc com són el consum de drogues, la conducció de vehicles sota els efectes de les drogues, etc., així com incidir en el treball d’habilitats personals i socials adreçades a saber identificar la pressió de grup i social i al procés de la presa de decisions. Per l’altra, un taller de prevenció del consum d’alcohol i altres drogues i dels riscos associats al consum adreçat als alumnes del 1r any de batxillerat i formació professional del sistema educatiu andorrà i nivell equivalent en la resta de sistemes educatius. En aquest taller, s’ha d’incidir a fomentar la reflexió a l’entorn del consum d’alcohol i altres drogues i dels riscos associats a aquests consums en espais de festa i d’oci nocturn, i s’ha d’orientar al treball amb joves que han iniciat el consum d’alcohol i d’altres drogues sense oblidar-se d’afavorir l’abstinència i els hàbits saludables.

Així, s’encarrega a l’empresa guanyadora del concurs públic que dissenyi i executi els tallers preventius en els centres educatius, i aporti tots els materials que siguin necessaris d’acord amb la planificació proposada pels tècnics del ministeri encarregat de l’educació.

Els tallers es desenvoluparan d’acord amb el calendari escolar i dins de l’horari lectiu. El concurs és de caràcter nacional, de procediment obert i de caràcter urgent amb la voluntat de poder concretar i encabir dins del calendari escolar la pràctica d’aquests tallers que fins ara no s’ha pogut contractar a causa de la situació sanitària provocada per la COVID-19. Les empreses tenen temps de presentar-se al concurs fins al 2 de desembre.

TOTES LES NOTÍCIES