Impacte social del Parkinson

La Fundació del Cervell, creada amb el suport de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), ha elaborat un informe titulat Impacte Social de la malaltia de Parkinson a Espanya, en el qual s’analitza l’assistència dels pacients, l’impacte econòmic, la morbimortalitat i l’epidemiologia.

Segons els resultats obtinguts es calcula que a Espanya podrien haver almenys 300.000 pacients amb malaltia de Parkinson diagnosticats. 

Segons explica un dels doctors que ha elaborat l’informe, “encara que el Parkinson sigui un trastorn motor, s’ha vist que la discapacitat pot estar generada per múltiples factors. La depressió, la demència, la psicosis i altres símptomes no motors de la malaltia tenen un gran impacte en la qualitat de vida dels pacients i familiars, per la qual cosa són aquests la principal causa de morbiditat i suposen el motiu d’institucionalització i ingrés hospitalari en la majoria dels casos”.

El perfil del cuidador principal és el d’una dona amb dedicació exclusiva a la cura del pacient amb Parkinson, i que sovint té depressió, ansietat i un mal estat de salut, per la qual cosa és important que comptin amb suport psicològic, i que se’ls proporcioni ajuda social i informació.

Per Redacció / AMIC – Tot Sant Cugat