Hem de reciclar per al nostre planeta

No hem d’oblidar que reciclant donem vida al nostre planeta, i ja que la data bé s’ho mereix, dipositem cada deixalla on pertany, però tampoc podem oblidar que “la millor deixalla és el que no es genera”. És hora de ser conscient i ajudar el planeta.

Què és el reciclatge? És la transformació objectes habituals de cartró, paper, llauna, vidre, plàstics i residus orgànics, en matèries primeres que es puguin reutilitzar. Al procés necessari per disposar d’aquestes parts o elements, i preparar-los per la seva nova utilització, se li coneix amb el nom de reciclatge.

El reciclatge és el tercer pas de quatre en un procés d’eliminació de residus. El primer i més important és la “Reducció”, és a dir, produir una menor quantitat de deixalles. El segon és la “Reutilització”, o tornar a utilitzar un objecte. Un clar exemple seria les ampolles de vidre, retornem-les. El tercer és el “Reciclatge”, que hem explicat anteriorment i el quart seria la recuperació energètica en plantes com les incineradores.

Quins materials es poden reciclar?

Paper i cartró: el reciclatge del paper i cartró està íntimament relacionat amb la tala d’arbres. Es pot reciclar tot tipus de paper i de cartró. Per a la seva recollida és important eliminar qualsevol element que no sigui paper (com ara, grapes, cintes adhesives, plàstics, etc.).

Ferralla i metall: Dels metalls que hi ha, la major part poden ser fosos i re processats per fabricar més d’ells. Es reciclen els metalls ferrosos (Llautó, Ferro, etc.) i els no ferrosos (Bronzes, Alumini, Plom, Coure, etc.)

Piles i bateries: Moltes piles contenen metalls tòxics i perillosos per al medi ambient, per això, és tan important saber que les piles gastades que no són recarregables s’han d’emmagatzemar en contenidors especials que existeixen per a la recollida d’aquests productes.

Pintures i oli: Aquest tipus de substàncies contenen materials tòxics i perillosos per a l’home, per això, s’ha de respectar el següent consell que consisteix en no tirar a les escombraries aerosols, esmalts, aiguarràs, tints o protectors de fusta.

Plàstics: Amb el reciclatge de plàstics es redueixen residus disminuint el seu impacte i influència en l’ambient.

Vidres: El reciclat de vidres estalvia energia ja que aquest sempre es pot reciclar. Per a la seva recollida es requereix eliminar del vidre objectes tals com taps, filferros, etiquetes, etc. S’obtenen molts beneficis gràcies al reciclatge del vidre, com la no extracció de matèries primeres, el menor consum d’energia i la disminució del volum de residus que s’han de recollir i eliminar.

Materials tèxtils: El més estès consisteix a reutilitzar aquests teixits en rastells de caràcter benèfic o en botigues o en contenidors especials on es pot recollir roba i sabates com en les botigues de roba de segona mà. Aquesta última és una forma de reciclar la roba encara que no pas per cap tractament específic de reciclatge, sinó que passen d’unes mans a altres. Encara que sí existeix a nivell industrial el reciclatge de draps, i en tallers, on tenen unes bobines de drap blavós on es perceben els fils de diferents colors dels draps que una vegada tractats els componen.

Matèria orgànica: La matèria orgànica d’origen domèstic (restes de menjar) i la d’origen vegetal (gespa, fulles, etc.) Pot reciclar-se i convertir-se en material utilitzable per al pagament de la terra, per a la recuperació del sòl erosionat, desgastat o devastat pel foc, el vent, les pluges torrencials. etc.

Què podem fer per sumar-nos a aquesta campanya mundial de reciclatge?

Reduir

Triar els productes que tinguin menys embolcalls, sobretot els que utilitzin materials reciclats, i emprar menys bosses de plàstic per a la compra. El consum d’energia també és molt important, per això cal apagar els electrodomèstics que no s’estiguin usant i evitar emetre verins a l’aire procedents de motors d’explosió si no es necessita en el moment. Produir el mínim de rebuig possible

Reutilitzar

Com més objectes tornem a utilitzar menys escombraries produirem i menys recursos haurem de fer servir. Tornar a utilitzar un objecte per al cap amb el qual es va crear. El millor exemple serien les ampolles de vidre retornades..

Reciclar

Obtenir, a partir diferents elements, els materials de què estan fets per a tornar a utilitzar-los en la fabricació de productes semblants. El paper, el cartró, el vidre i les restes de menjar poden reciclar sense problema. Per això, cal separar cada residu en diferents contenidors com els que ja tenim als carrers dels pobles o les ciutats.

És el negoci que més genera al nostre voltant.

Hem de cooperar en el procés de separació de residus.

TOTES LES NOTÍCIES