El Govern revoca l’oficialitat del pla d’estudis del màster en odontologia de la Universitat de les Valls

El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha revocat l’oficialitat del pla d’estudis del màster en odontologia de la Universitat de les Valls. Aquesta revocació s’aprova atès que avui dia la Universitat ha anunciat que abandonava les dependències on desenvolupava la seva activitat acadèmica i que no ha informat de la seva nova ubicació per al proper curs acadèmic.

Per aquest motiu el Ministeri no pot garantir que el desenvolupament del pla d’estudis de la Universitat de les Valls, que durant el pròxim any lectiu hauria d’impartir fins a quart curs, compleixi els mínims de qualitat per assolir tant la matèria teòrica com la pràctica que requereix el títol i que es preveu en els estàndards de qualitat que regeix l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

El Ministeri està en contacte amb els alumnes per tal de comprovar que hagin pogut traslladar els seus expedients a altres centres universitaris i s’ha posat a la seva disposició per acompanyar-los en els tràmits escaients.