Govern i sindicats començaran a negociar aquest dijous

Foto: SFG

El Govern i els representants sindicals de la funció pública començaran a negociar aquest dijous les propostes que l’Executiu va formular la setmana passada sobre la propera tramitació de la llei de la Funció Pública i el subsegüent desenvolupament reglamentari de la mateixa.

Unes propostes que van en la línia de concretar i matisar algunes de les disposicions del projecte de llei, però que no afecten a la filosofia general del text. En aquest sentit, l’Executiu celebra la predisposició dels sindicats a parlar d’aquestes qüestions.

Poques hores després de la reunió d’aquest matí, els sindicats han fet arribar al Govern la seva voluntat de parlar d’aquestes propostes i han acordat tornar a trobar-se dijous vinent per començar a tractar-les.

Entre les propostes -presentades per la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega,- n’hi ha que requeriran modificacions del projecte de llei que s’entrarà properament a tràmit parlamentari; modificacions que es podrien introduir per la via de les esmenes en coordinació amb el Grup Parlamentari Demòcrata; i d’altres que afecten al posterior desenvolupament reglamentari de la llei, que el Govern s’ha compromès a dur a terme en un breu termini de temps.

Aquest procediment permetrà introduir aquestes modificacions sense endarrerir excessivament la tramitació del projecte de llei, ja que –en introduir les modificacions per la via de les esmenes- no caldria tornar a sotmetre el text a la Comissió Consultiva.

Així mateix, tal i com ja ha exposat durant la reunió d’aquest matí, el cap de Govern ha reiterat als representants sindicals que la negociació d’aquestes propostes no implica la renúncia de la vaga que els mateixos representants sindicals van convocar dies enrere.

El Govern s’ha mostrat en tot moment respectuós del dret dels treballadors públics a fer vaga, sempre i quan es respectin els serveis mínims que s’estan consensuant, així com el preavís de 48 hores que s’ha pactat amb els representants sindicals.