Govern aprova les contribucions voluntàries a favor de diferents organismes internacionals

Camp de refugiats a l'Afganistan
Camp de refugiats a l’Afganistan (Acnur)

Andorra farà front a les contribucions voluntàries de 10 mil euros a favor de la Cort Penal Internacional (CPI); una contribució de 10 mil euros a l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ); la contribució de 15 mil euros, al Fons Humanitari per a Afganistan de l’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA), i finalment una contribució de 15 mil euros a favor del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), per respondre a les seves activitats humanitàries al Iemen en resposta a la crisi humanitària.

Les contribucions voluntàries a fons i programes d’organismes internacionals conformen una de les quatre vies per les quals el Govern executa el pressupost de cooperació internacional al desenvolupament sostenible. Mitjançant aquestes contribucions, el Govern aporta una contribució als fons i programes d’organismes dels quals Andorra és part i que compleixen amb els criteris i les prioritats establerts en el pla rector de la cooperació andorrana.

Així, el Govern donarà suport a la Cort Penal Internacional (CPI) i a l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), amb una contribució de 10 mil euros, destinada al Fons Fiduciari per a les Víctimes de la Cort Penal Internacional, el qual assisteix i dona suport a les víctimes de crims ocorreguts a països que estan sota la competència de la Cort Penal Internacional.

El Fons té com a primer objectiu escoltar les víctimes de genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra per a fer arribar les seves necessitats a la comunitat internacional. Entre les diferents àrees que es treballen des d’aquest fons, el Ministeri d’Afers Exteriors ha proposat dirigir la contribució a les activitats que tenen per propòsit incloure la perspectiva de gènere.

De la mateixa manera s’ha aprovat la contribució voluntària per a l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), per un import de 10 mil euros, per a donar suport a les Associacions de víctimes d’armes químiques i aportar assistència mèdica, especialment pel que fa a les conseqüències a llarg termini i els tractaments de llarga durada. Aquesta contribució també va adreçada al Fons de Formació que té com a principal finalitat dur a terme formacions al ChemTech Center, un centre actualment en construcció que esdevindrà una referència en matèria de recerca i investigació, formació i capacitació en matèria de prevenció de les armes químiques.

L’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA), té presència contínua a Afganistan des de l’any 2009 i basa la seva acció en la coordinació del lliurament dels materials humanitari i en la seva implementació. Avui en dia és el principal actor humanitari sobre el terreny que pot coordinar els diferents mecanismes humanitaris presents. Per a respondre a la crisi humanitària i donar continuïtat a les accions a favor de la població civil, s’ha aprovat la contribució de 15 mil euros.

El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), desenvolupa una feina de terreny molt important al Iemen, un país afectat per una crisi humanitària, militar i diplomàtica sense precedents, fins i tot en zones on només aquesta organització té accés. Durant els seus més de 150 anys d’existència, el CICR ha adquirit una notable experiència i un reconeixement internacional per la seva tasca envers la protecció i l’assistència de les víctimes de conflictes armats i la promoció de l’aplicació del Dret Internacional Humanitari. Tenint en compte aquests preceptes, el Govern ha aprovat una dotació de 15 mil euros per a respondre a les seves activitats humanitàries al Iemen.

TOTES LES NOTÍCIES