Gent gran i famílies monoparentals, els que demanen més ajuts per a pagar el lloguer

Un pis moblat de lloguer
Un pis moblat de lloguer (wirestock / Freepik)

El nombre de sol·licituds de l’ajut a l’habitatge de lloguer per a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania presentades el primer trimestre del 2023 ha estat de 237. D’aquestes, el 61,2% han estat resoltes favorablement i el 18,6% de forma desfavorable. A més, hi ha 34 sol·licituds en curs, 11 han estat arxivades i 3 són renúncies.

L’import compromès de l’ajut per a l’habitatge flexibilitzat durant el primer trimestre del 2023 suma un total de 342.734,58 euros. L’import compromès mitjà d’aquesta prestació és de 2.363,69 euros per convocatòria i persona beneficiària.

El 23,4% de les sol·licituds favorables provenen del col·lectiu de persones grans, el 22,8% de les famílies monoparentals, el 6,9% dels joves i el 6,2% de les persones amb discapacitat. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella perceben el 31,0% dels ajuts.

La majoria de sol·licituds desfavorables, un 56,8%, ho són perquè els sol·licitants superen el barem econòmic i patrimonial.

L’import de la liquidació pressupostària de Govern d’aquestes prestacions correspon al 0,57% del total de la despesa de Govern.Nota: dades amb caràcter provisional i subjectes a revisió.

TOTES LES NOTÍCIES